Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Utviklingssamarbeid i Libanon Partnere for utviklingssamarbeidet i Libanon

Partnere for utviklingssamarbeidet i Libanon

Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL) ble etablert i 1986. I samarbeid med ulike demokratiske krefter i landet arbeider RDFL for å oppnå full likestilling mellom menn og kvinner i samsvar med internasjonale avtaler og konvensjoner. Norsk Folkehjelps samarbeider med RDFL om programmet for menneskerettigheter og politisk pådrivervirksomhet.

The Lebanese Association for Democratic Election (LADE) ble etablert i 1996. LADEs mål er å forbedre de libanesiske valglovene i overensstemmelse med internasjonal standard; å øke velgernes forståelse og forpliktelse av sine elektorale rettigheter og plikter, og å overvåke valg og sikre rettferdig anvendelse i samsvar med libanesiske lover og reguleringer.

National Association for the Rights of Disabled People (NARD) er en libanesisk organisasjon som har spesialisert seg på politisk pådrivervirksomhet og lobbyvirksomhet for å bedre rettighetene til handikappede mennesker i Libanon.

Popular Aid for Relief and Development (PARD) startet opp et helseprosjekt (Environmental Health Project) i Shatila i 1983 som svar på den akutte mangelen på miljøtjenester og førstehjelpstjenester. Senere utvidet PARD sine aktiviteter til å inkludere palestinske fordrevne flyktninger bosatt i sentre for fordrevne i Sabra-området og i sør. PARD har et godt rykte og erfaring, noe som har gjort det mulig å skape et godt og sterkt fellesskap med beboerne i Shatila.

For mer informasjon, se PARDs hjemmeside .

The General Union of Palestinian Women (GUPW) ble etablert i 1965 som en del av den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO). GUPWs målsetning er å mobilisere kvinner i palestinske bevegelser til å delta i ulike sosiale, økonomiske og politiske prosesser som vil bidra til deres utvikling.

Association Najdeh (Najdeh) ble etablert i 1976. Deres mål er å bemyndige kvinner og barn, de mest sårbare gruppene i et flyktningsamfunn. Gjennom å gi kvinner og barn en styrket og mer deltagende rolle i samfunnet, økonomisk, sosialt og utdanningsmessig, er tanken at de skal bidra til utviklingen til hele det palestinske flyktningsamfunnet i Libanon. Najdehs kjerneprogram inneholder sosiale, psykologiske, og pedagogiske elementer.

For mer informasjon, se Najdehs hjemmeside .

Aidoun ble etablert i Libanon i 1999 og jobber for palestinske flyktningers rett til å returnere til sitt hjemland. Se Aidouns hjemmeside for mer informasjon.

Human Development Centre (HDC) ble etablert av libanesiske og palestinske advokater i 1999 med målsetning om et palestinsk samfunn styrt av rettferdighet og menneskelig likeverd; der folk har rettigheter som er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder, pakter og konvensjoner om menneskerettigheter.

National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT), også kalt Beit Atfal al-Sumud, ble etablert i 1976 som et initiativ fra PLO. Deres mål er å bidra til utvikling av de sosiale og økonomiske forholdene for palestinske flyktningfamilier.

Se deres hjemmeside for mer informasjon.

The National Association for Vocational Training & Social Services (NAVTSS) ble etablert i 1983 og har som mål å styrke palestinsk ungdom og øke sysselsettingen gjennom yrkesfaglige program, og øke sosial og pedagogisk bevissthet innad i de palestinske samfunnene.

Palestinian Student Fund (PSF) er en ikke-politisk, ikke-profitt, filantropisk organisasjon. Den ble etablert i Libanon i 1973 av en gruppe ledende forretningsmenn og pedagogiske fagfolk med mål om å hjelpe underpriviligerte palestinske studenter til å gjennomføre høyskole utdanning.

Se PSFs hjemmeside for mer informasjon.

Youth for Development er en organisasjon etablert i 2008 med målsetning om å drive yrkesfaglig opplæring for palestinsk ungdom, noe som vil øke deres sjanse for å finne arbeid i og utenfor Libanon.

Palestinian Disability Forum (PDF) er et lokalt nettverk for alle organisasjoner og grupper som jobber med funksjonshemmede palestinere i Libanon. PDF koordinerer arbeidet til sine 18 medlemsorganisasjoner og er en viktig aktør i påvirkningsarbeid for palestinske funksjonshemmedes rettigheter.

Mousawat Association er en ny organisasjon etablert i 2008. Deres mål er å ha totalansvar for Norsk Folkehjelps rehabiliteringssenter for funksjonshemmede palestinere i Libanon, som Norsk Folkehjelp har drevet siden 1983.

Health Care Society (HCS) ble etablert i 1997. Organisasjonens målsetning er å bedre helseforholdene til palestinske flyktninger i Libanon ved å støtte deres kostnader til operasjoner og sykehusopphold gjennom delfinansiering.

Se deres hjemmeside for mer informasjon.