Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Utviklingssamarbeid i Libanon Partnere for utviklingssamarbeidet i Libanon Association Najdeh (Najdeh)

Association Najdeh (Najdeh)

Association Najdeh (Najdeh) ble etablert i 1976. Deres mål er å bemyndige kvinner og barn, de mest sårbare gruppene i et flyktningsamfunn. Gjennom å gi kvinner og barn en styrket og mer deltagende rolle i samfunnet, økonomisk, sosialt og utdanningsmessig, er tanken at de skal bidra til utviklingen til hele det palestinske flyktningsamfunnet i Libanon. Najdehs kjerneprogram inneholder sosiale, psykologiske, og pedagogiske elementer.

For mer informasjon, se Najdehs hjemmeside .