Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Utviklingssamarbeid i Libanon Partnere for utviklingssamarbeidet i Libanon Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)

Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)

Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL) ble etablert i 1986. I samarbeid med ulike demokratiske krefter i landet arbeider RDFL for å oppnå full likestilling mellom menn og kvinner i samsvar med internasjonale avtaler og konvensjoner. Norsk Folkehjelps samarbeider med RDFL om programmet for menneskerettigheter og politisk pådrivervirksomhet.