Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Utviklingssamarbeid i Libanon Partnere for utviklingssamarbeidet i Libanon Palestinian Disability Forum (PDF)

Palestinian Disability Forum (PDF)

Palestinian Disability Forum (PDF) er et lokalt nettverk for alle organisasjoner og grupper som jobber med funksjonshemmede palestinere i Libanon. PDF koordinerer arbeidet til sine 18 medlemsorganisasjoner og er en viktig aktør i påvirkningsarbeid for palestinske funksjonshemmedes rettigheter.