Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Palestina

Palestina

Palestina

Norsk Folkehjelp støtter palestineres legitime rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil. I dette arbeidet er det først og fremst palestinerne selv og deres evne til å stå på i hverdagen for en bedre framtid som er vårt utgangspunkt. I tillegg vil Norsk Folkehjelp bidra til et internasjonalt press for at okkupasjonen må avsluttes. Vi har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987 og har kontor i Gaza by. Det langsiktige målet er å bidra til skape en positiv politisk, sosial og økonomisk utvikling for undertrykte grupper. Norsk Folkehjelp jobber for dette gjennom å styrke lokale organisasjoner og fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, og støtte de lokale organisasjonenes innsats i lokalsamfunnet.

Hard presset

Det palestinske samfunnet er hardt presset etter flere år med krigshandlinger og ødeleggelser under den israelske okkupasjonen. Norsk Folkehjelp støtter nødhjelpsprosjekter og jobbskaping innen jordbruk og fiske. Lokale partneres prosjekter bidrar til at jord fortsatt kan dyrkes og at fiskerne i Gaza kan opprettholde sin virksomhet.

Innbyggerne i Gaza lever med frykten for krig. Sivile på Gaza kan ikke enkelt flykte til andre landområder dersom det bryter ut kamphandlinger eller rakettangrep. Tidligere konflikter har ført til enorme sivile lidelser i form av drepte og skadde. Norsk Folkehjelp driver derfor opplæring i sivil beskyttelse og beredskap (CPP) i samarbeid med partnere og lokale myndigheter. Programmet lærer sivile hvordan de kan forberede og beskytte seg selv og sine og bedre sjansene sine for å overleve ved angrep og konflikt.

Rett til land og ressurser

Palestina er fremfor alt preget av den israelske okkupasjonspolitikken på Vestbredden og Gazastripen som Israel har okkupert siden 1967. På Vestbredden blir stadig mer land og ressurser fratatt den palestinske befolkningen til fordel for israelske bosettinger med tilhørende veier, murer og beslaglegning av vannressurser. På Gazastripen har befolkningen på den lille landstripen ved Middelhavet siden 2007 levd under en blokade som i stor grad isolerer dem fra omverdenen og ødelegger økonomien.

Et sentralt innsatsområde for våre lokale partnere er å fremme ulike grupper i samfunnet sin rett til å delta og bli hørt sosialt og politisk. Det gjelder for eksempel ungdom, kvinner og flyktninger. Palestinske kvinners rettigheter og vern mot vold er et prioritert område. Retten til land og ressurser er et annet innsatsområde, særlig innsatsen for å motvirke at land og ressurser stadig fratas den palestinske befolkningen.

Politisk splittelse

De ulike forhandlingsprosessene som har blitt gjennomført mellom PLO og Israel siden Oslo-avtalen har ikke ført fram til etableringen av en palestinsk stat, men snarere forsterket den israelske okkupasjonen. Det palestinske selvstyret som ble opprettet i 1994 på deler av det okkuperte området har etablert institusjoner som skal kunne danne kjernen i en fremtidig stat, men har ingen kontroll over grenser, transport, naturressurser og penger. Siden 2007 har også selvstyret på Gazastripen og Vestbredden vært atskilt som følge av politisk splittelse blant palestinerne. I tillegg til den omfattende undertrykkelsen fra okkupasjonsmakten har også de palestinske selvstyremyndighetene vært preget av maktmisbruk, manglende organisasjons- og ytringsfrihet og demokratiske prosesser. Splittelsen har også svekket palestinerne overfor Israel og omverdenen. Norsk Folkehjelp jobber med å styrke sivilsamfunnet for at de skal kunne påvirke den politiske eliten.

Norge og den israelske okkupasjonen

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har siden 2009 hatt et samarbeid om å motvirke økonomiske og institusjonelle bånd mellom Norge og Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Vi jobber aktivt med å dokumentere båndene mellom Norge og okkupasjonen gjennom handel, investeringer og annet institusjonelt samarbeid og oppfordrer norske bedrifter til å etterleve internasjonale retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.

Prosjektet har gitt ut to rapporter i serien Farlige forbindelser: norske bånd til den israelske okkupasjonen. Vi har også gjennomført flere kampanjer, blant annet mot selskapet SodaStream som førte til at selskapet flyttet virksomheten sin vekk fra en israelsk industrisone på okkupert palestinsk land.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider også om politiske utspill for å få norske myndigheter til å sikre respekt for folkeretten og øke presset mot det internasjonale samfunnet for å bidra til en slutt på okkupasjonen.

 

Nyheter fra Palestina:

Den såkalte fredsplanen undergraver folkeretten

President Trumps såkalte fredsplan for Israel-Palestina-konflikten er provoserende ensidig. Ingen løsning er mulig uten palestinerne ved...
29.01.2020 | Shoaib Sultan

Bryter oljefondet menneskerettighetene når de investerer i okkuperte palestinske områder?

En ny rapport går langt i å antyde at Oljefondets praksis står i motsats til internasjonale standarder for næringsliv og menneskerettighe...
24.04.2019 | Pressemelding

Frykter ny krig

Pressemelding: – Vi er meget bekymret for våre lokalt ansatte og våre partnere i Gaza. Vi håper at den rapporterte våpenhvilen til tross...
26.03.2019 |

Israelske myndigheter gjentar falske anklager mot Norsk Folkehjelp

Israelske myndigheter har publisert en rapport hvor de gjentar falske anklager mot Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner som er kritis...
24.01.2019 | Pressemelding

Gi månedlig

200 kroner er minstebeløp

  • 200 kr
  • 500 kr
  • 800 kr
  • 1000 kr
  • Annet beløp