Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Palestina Engasjér deg for Palestina! Pågående kampanjer Bryt norske bånd til okkupasjonen!

Bryt norske bånd til okkupasjonen!

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet jobber sammen for å bryte norske bånd til den israelske okkupasjonen av Palestina. I 2012 ble « Farlige forbindelser, norske bånd til okkupasjonen » lansert. Rapporten viste at norske myndigheter og selskap, gjennom finansielle investeringer og handel, er involvert i virksomhet som bidrar til Israels brudd på folkeretten og menneskerettighetene under okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen.

Rapporten « Farlige forbindelser » inkluderer en rekke anbefalinger til norske myndigheter, investorer og handelsstanden med mål om at de skal bryte sine bånd til den israelske okkupasjonen. Norsk Folkehjelp støtter initiativ for å legge konkret press på israelske myndigheter, institusjoner eller selskap for å endre deres okkupasjonspolitikk. Norsk Folkehjelp jobber med forhold som kan knyttes direkte til Israels okkupasjonspolitikk, og fører ikke en generell boikottpolitikk mot Israel. Den politiske plattformen til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom tar til orde for at «økonomiske sanksjoner og boikott av israelske varer videreføres og forsterkes. LO, fagforbundene, norsk importnæring og den norske stat må bli med.»

Mange har sett seg lei av at Israel vender det døve øret til internasjonale protester mot okkupasjonen, og mener tida nå er overmoden for virkemidler som kan ramme Israels omdømme og økonomi. Virkemidler som legger press på den israelske okkupasjonen, har fått stor oppslutning i mange land de siste årene. I 2005 gikk 170 palestinske organisasjoner sammen om et opprop til det internasjonale samfunnet om boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) som mulige virkemidler overfor Israel. Oppropet, informasjon om BDS-bevegelsen og pågående kampanjer finner du her: http://www.bdsmovement.net/

Her finnes mer informasjon om kampanjen mot SodaStream [hyperlink] og sikkerhetsselskapet G4S [hyperlink].

Hovedkontoret kan bidra med bakgrunnsinformasjon. Lokallagene kan diskutere hva de ser som mest effektive virkemidler for det lokale solidaritetsarbeidet.

20.09.2013