Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Palestina Partnere for utviklingssamarbeidet i Palestina

Partnere for utviklingssamarbeidet i Palestina

The Palestinian Non-Governmental Organisations Network (PNGO) ble etablert i 1993 og er en sammenslutning av frivillige organisasjoner som jobber med sosiale spørsmål, utvikling og rettigheter. PNGO har en visjon om å fremme demokrati, og utvikle og styrke et palestinsk sivilsamfunn. PNGO sine prinsipper er basert på demokrati, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.  

PNGO har 127 medlemsorganisasjoner på Gazastripen og Vestbredden, og driver også et aktivt målbæringsarbeid både nasjonalt og internasjonalt for å fremme palestinernes rettigheter.

Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution (PCDCR) jobber med å øke bevisstheten om vold mot kvinner i samfunnet ved å arrangere kurs og seminarer, gjennom radiosendinger og andre kanaler hvor folk kan nås med informasjon. I tillegg jobber organisasjonen med å utdanne terapeuter og å etablere såkalte familieforum - steder hvor skilte menn og kvinner kan møte sine barn i trygge omgivelser. En åpen krisetelefon for voldsutsatte er etablert på Vestbredden og det er planlagt å åpne en på Gazastripen, kombinert med direkte oppfølging og assistanse. PCDCR jobber også opp mot palestinske selvstyremyndigheter for å forbedre lovgivningen for kvinners rettigheter.

For mer informasjon,  se PCDCRs   hjemmeside.

Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ble etablert i 1986. UAWC kjemper for palestinske bønders rettigheter og den palestinske befolkningens rettigheter under okkupasjon hvor land og vannressurser blir konfiskert. Organisasjonen jobber både med påvirkningsarbeid og mobilisering av komiteer i lokalsamfunnene, og driver prosjekter for å utnytte jorda på best mulig måte og ta i bruk jord i områder som er utsatt for konfiskering.

Se UAWCs hjemmeside for mer informasjon .

Students' Forum Institute (SF) er en studentorganisasjon etablert i 2004 av en gruppe studenter i Betlehem. Organisasjonen jobber tett opp mot studentrådene ved universitetene i byen. SF er en medlemsdrevet organisasjon med 350 frivillige. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med SF siden 2005 om initiativer for å fremme unges rettigheter og aktive deltakelse.

For mer informasjon,  se SFs   hjemmeside .

General Union of Cultural Centres (GUCC) ble etablert i Gaza i 1997 og er et nettverk av 52 ungomssentre og kulturorganisasjoner. GUCC arbeider for å styrke samholdet mellom alle kultur- og ungdomssentre og styrke disse organisasjonene og sikre grasrotdeltakelse. GUCC arbeider med Norsk Folkehjelp med fokuset er på å styrke ungdoms deltakelse i deres lokalmiljø og ungdommennes posisjon og innflytelse i medlemsorganisasjonene og politiske institusjoner slik at ungdom kan ha en stemme i spørsmål som angår dem.

Democracy and Workers’ Rights Centre in Palestine (DWRC) startet i Ramallah i 1993-1994 for å tilby arbeidere i det palestinske og israelske arbeidsmarked juridisk bistand og for å øke bevisstheten om deres rettigheter. I 1996 etablerte DWRC et kontor i Gaza for å utvide arbeidet til også å dekke Gazastripen. Organisasjonens visjon er “å bygge det Palestinske samfunn hvor fred, demokrati, menneskerettigheter, fundamentale friheter og sosial rettferd respekteres blant landets politiske, sosiale og kulturelle prinsipper.”

For mer informasjon,  se DWRCs   hjemmeside .

Al-Tawasol Forum Society ble etablert i 1993 for å imøtekomme behov i flyktningleire med fokus på kvinner og barn. Organisasjonen arbeider for å skape positiv forandring for vanskeligstilte barn i alderen 4 til 18 år. Målet er å skape et sunt læringsmiljø for barn med fokus på barns rettigheter og på å skape trygghet og selvtillit og evne til å ta gode beslutninger. Visjonen til Al-Tawasol Forum Society er å skape en generasjon av unge ledere som har evne til å delta i beslutninger og bidra i sitt lokalsamfunn og med evne til å forutsi fremtidige trender med selvtillit og pålitelighet.

For mer informasjon,  se Al-Tawasol’s   hjemmeside.

Arab Centre for Agricultural Development (ACAD) har som hovedmål å fremme bærekraftig virksomhet og inntekt i landbrukssektoren og slik bidra til å bygge en sterk palestinsk økonomi.

Al-Maqdese for Socety Development (MDS) er en uavhengig palestinsk organisasjon som ble etablert i 2007 for å forsvare rettighetene til palestinere i Øst-Jerusalem. Den jobber gjennom å gi juridiske tjenester og gjennom rapporter å kunne dokumentere menneskerettighetsbrudd og drive påvirkningsarbeid. Målet er å sikre politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til den palestinske befolkningen i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp startet å jobbe med Al-Maqdese i 2011 for å promotere og sikre rettighetene til palestinere i Øst-Jerusalem som jobber i det israelske arbeidsmarkedet.

Union of Palestinian Women Commettees Society (UPWC) ble etablert I 1980 for å styrke palestinske kvinners stilling og for å motarbeide Israels okkupasjon av det palestinske området. UPWC en kvinnemedlemsorganisasjon med 6000 medlemmer på Vestbredden og i Gaza. Hovedmålene for UPWC er å bidra i den nasjonale kampen for å etablere en uavhengig palestinsk stat ved å styrke kvinner på alle områder i samfunnet. UPWC jobber for å  motivere kvinner til å delta i beslutninger og å påvirke myndigheter til å lage moderne sivile lover som sikrer kvinners rettigheter.

 For mer informasjon,  se UPWC’s   hjemmeside.