Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Syria

Syria

Syria

I hele perioden som selvstendig stat har Syria vært et diktatur. Grupper som ikke har vært lojale mot regimet, slik som kurderne, har blitt utsatt for overgrep, fratatt sitt statsborgerskap og har måttet avgi store landområder til arabiske bosettere. Det muslimske brorskap og annen politisk opposisjon har også blitt brutalt undertrykt.

Utviklingssamarbeid i Syria

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Syria er å styrke utvalgte organisasjoner slik at disse bedre kan beskytte og representere befolkningen og bidra med nødvendig humanitær støtte. Vi ønsker å bidra til at befolkningen og sivilsamfunnet bedre kan stille krav til den politiske opposisjonen, til væpnede grupper og syriske myndigheter, for slik å kreve at disse representerer og beskytter befolkningen.

Humanitær nedrustning i Syria

Syria er hardt rammet av landminer og eksplosive rester etter krig. Dette er hovedsakelig på grunn av de arabisk-israelske krigene siden 1948, men den nåværende konflikten har ytterligere forverret situasjonen. Bruk av improviserte miner har blitt rapportert.

 

 

200,- 250,- 500,-

Fakta

13,5 millioner syrere har behov for humanitær hjelp i Syria

4 millioner syrere har flyktet til nabolandene Libanon, Tyrkia, Jordan, Irak og Egypt

50 % av syrias palestinske flyktninger er på flukt igjen