Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Syria Humanitær nedrustning i Syria

Humanitær nedrustning i Syria

Humanitær nedrustning i Syria

Syria er hardt rammet av landminer og eksplosive rester etter krig. Dette er hovedsakelig på grunn av de arabisk-israelske krigene siden 1948, men den nåværende konflikten har ytterligere forverret situasjonen. Bruk av improviserte miner og eksplosiver har også blitt rapportert.

Antallet miner og eksplosiver er ikke kjent på grunn av mangel på tilgang på data, men Landmine Monitor rapporterer om 1584 syriske omkomne som følge av klaseammunisjon og andre rester etter krig til dags dato. Av de drepte i 2012 og 2013 var 97 prosent sivile. Den humanitære situasjonen i Syria er kritisk og den blir stadig verre. Mer enn 6,8 millioner syrere er avhengige av humanitær bistand.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

Norsk Folkehjelp er i dag i ferd med å planlegge humanitært nedrustningsarbeid i Syria, en krevende prosess gitt den svært vanskelige sikkerhetssituasjonen. De umiddelbare planene innebærer risikoreduserende tiltak, kartlegginger og konsekvensanalyser.

 

Nyheter fra Syria:

Pressemelding: Syria-krigen gir kraftig økning i klasebombe-dødsfall

Antall dødsfall som følge av klasebomber i 2012 er det høyeste som har blitt registrert siden forbudet mot klasebomber trådte i kraft i 2...
04.09.2013 | Julie Offerdal

Ikke bruk klasebomber i Syria

Norsk Folkehjelp oppfordrer alle 112 land som har sluttet seg til klasebombeforbudet til å arbeide for at USA ikke bruker klasebomber i e...
28.08.2013 |

Syria legger ut landminer

En syrisk tjenestemann har opplyst til nyhetsbyrået AP at Syria legger ut landminer langs deler av grensen mot Libanon. - En avskyelig ha...
19.09.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

I 2012 ble bruk av klaseammunisjon i Syria bekreftet av Landmine Monitor.

Ifølge Human Rights Watch brukte syriske styrker minst 249 klasebomber i 10 av landets 14 regioner mellom juli 2012 og juli 2014.

Utviklingssamarbeid i Syria

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Syria er å bidra til at sivilbefolkningen er beskyttet, får nødvendig støtte og samtidig er i stand til å organisere seg. Vi ønsker å bidra til at befolkningen og sivilsamfunnet kan stille krav til den politiske opposisjonen, til væpnede grupper og syriske myndigheter, slik at de representerer og beskytter befolkningen.