Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Syria Humanitær nedrustning i Syria

Humanitær nedrustning i Syria

Humanitær nedrustning i Syria

Syria er hardt rammet av landminer og eksplosive rester etter krig. Dette er hovedsakelig på grunn av de arabisk-israelske krigene siden 1948, men den nåværende konflikten har ytterligere forverret situasjonen. Bruk av improviserte miner har blitt rapportert.

Antallet miner og eksplosiver er ikke kjent på grunn av mangel på tilgang til data, men omfanget antas å utgjøre en enorm fare for sivile. Se  Mine Action Review  for mer informasjon om dette.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

På nåværende tidspunkt driver Norsk Folkehjelp ikke med minerydding i Syria. Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår kunnskap og erfaring, men gitt situasjonen i landet er det flere faktorer som må på plass for at det skal være mulig både hva angår logistikk og sikkerhet.  

Humanitær minerydding er vanligvis noe som skjer i etterkant av en krig, ikke når den fortsatt pågår. Norsk Folkehjelp følger situasjonen i Syria tett, med et ønske om å bidra med humanitær minerydding når situasjonen tillater det.  

Norsk Folkehjelp jobber med risikoreduserende tiltak for sivile i Syria. Dette prosjektet har som mål å lære opp folk i hva man kan gjøre for å redusere farene forbundet med eksplosive våpen. For eksempel udetonerte eksplosiver på bakken eller når det bombes i tett befolkede områder. Norsk Folkehjelp arbeider med en lokal partner for å gjennomføre dette prosjektet.  

 

Nyheter fra Syria:

Har lært 100.000 barn og voksne å beskytte seg mot bomber

Norsk Folkehjelp styrker folks beredskap for krig og konflikt gjennom nytt beskyttelsesprogram. – Dessverre er d...
12.06.2018 | Hilde Sofie Pettersen

Pressemelding: Syria-krigen gir kraftig økning i klasebombe-dødsfall

Antall dødsfall som følge av klasebomber i 2012 er det høyeste som har blitt registrert siden forbudet mot klasebomber trådte i kraft i 2...
04.09.2013 | Julie Offerdal

Ikke bruk klasebomber i Syria

Norsk Folkehjelp oppfordrer alle 112 land som har sluttet seg til klasebombeforbudet til å arbeide for at USA ikke bruker klasebomber i e...
28.08.2013 |

Syria legger ut landminer

En syrisk tjenestemann har opplyst til nyhetsbyrået AP at Syria legger ut landminer langs deler av grensen mot Libanon. - En avskyelig ha...
19.09.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Krigen i Syria har kostet titusenvis av mennesker livet og sendt flere millioner mennesker på flukt. 

Det er registrert bruk av både klasebomber og landminer de siste årene. 

Mer informasjon

Utviklingssamarbeid i Syria

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Syria er å styrke utvalgte organisasjoner slik at disse bedre kan beskytte og representere befolkningen og bidra med nødvendig humanitær støtte. Vi ønsker å bidra til at befolkningen og sivilsamfunnet bedre kan stille krav til den politiske opposisjonen, til væpnede grupper og syriske myndigheter, for slik å kreve at disse representerer og beskytter befolkningen.