Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Syria Utviklingssamarbeid i Syria

Utviklingssamarbeid i Syria

Utviklingssamarbeid i Syria

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Syria er å bidra til at sivilbefolkningen er beskyttet, får nødvendig støtte og samtidig er i stand til å organisere seg. Vi ønsker å bidra til at befolkningen og sivilsamfunnet kan stille krav til den politiske opposisjonen, til væpnede grupper og syriske myndigheter, slik at de representerer og beskytter befolkningen.

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Syria siden høsten 2012. Arbeidet organiseres fra vårt kontor i Gaziantep, Tyrkia, og fra Beirut-kontoret i Libanon. Vi retter oss i første rekke mot de nordlige syriske provinsene og mot områdene omkring Damaskus. I tillegg yter vi bistand til syriske og palestinske flyktninger i Libanon. På sikt er planen også å starte slikt arbeid i Tyrkia. Vi arbeider i partnerskap og støtter arbeidet til lokale organisasjoner.

Matvarehjelp og kontantstøtte

Behovet for nødhjelp inne i Syria er alarmerende. Mer enn 12 millioner mennesker trenger humanitær bistand. Norsk Folkehjelp samarbeider med partnerorganisasjoner som både driver matutdeling til de mest utsatte, og gir kontantstøtte slik at folk selv kan kjøpe det de trenger til livsopphold. Matutdeling skjer til de mest sårbare som ikke har grunnlag for å klare seg selv, for eksempel enslige kvinner med barn og familier med sterkt handikappede eller syke familiemedlemmer. Norsk Folkehjelps partnere kjenner godt lokalsamfunnene der de yter bistand og slik bidrar de også til at disse samfunnene er bedre rustet til å tåle de store påkjenningene de er utsatt for.

Støtte til næringsgrunnlag

Enkelte områder av Syria er så stabile at det er mulig å drive litt mer langsiktig innsats for å sikre at folk får et økonomisk grunnlag og kan forsørge seg selv. Dette gjelder i første rekke de kurdiskkontrollerte områdene i Hasaka-provinsen. Der starter vi nå med støtte til å rehabilitere jordbruket og husdyrholdet. Flere steder i Syria har Norsk Folkehjelp også støttet rehabilitering av brønner, som både gir drikkevann og vann til husdyr. I Libanon støtter vi organisasjoner som gir enkel yrkesopplæring til flyktninger fra Syria og palestinske flyktninger, og vi gir midler til å starte opp småskalaproduksjon for å styrke egen inntekt. I Libanon støtter vi også organisasjoner som gir helsehjelp til personer med fysiske funksjonshemninger og krigsskader.

Beskyttelse og beredskap

Conflict Protection and Prevention (CPP) er et nytt program som utvikles av Norsk Folkehjelps enhet for Humanitær Nedrustning. Gitt truslene for sivile fra artilleriild, tønnebomber og udetonerte eksplosiver, er det behov for opplæring av både sivilforsvarsenheter og befolkningen generelt i hvilke tiltak de kan gjøre og hvordan de best kan beskytte seg. Les mer om humanitær nedrustning i Syria.

Deltakelse, påvirkning og organisering

Opprøret i Syria startet med en bred, sivil protestbevegelse og utviklet seg til en blodig borgerkrig da denne bevegelsen ble møtt med massakrer og massearrestasjoner. Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt. Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prossessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. De må også kunne ansvarliggjøre dem som hevder de representerer dem.

I to år støttet Norsk Folkehjelp et prosjekt for å gjøre de lokale rådene på bakken i Syria, som var en del av den syriske opposisjonen, mer lydhøre overfor egen befolkning og forstå sin rolle og sine forpliktelser. Dette prosjektet er nå avsluttet.

Folkelig deltakelse i fredsprosesser

Befolkningen i Syria har hatt liten påvirkningsmulighet overfor de internasjonale initiativene for å avslutte krigen i landet. Alle prosesser har kun omfattet eliten, både i opposisjonen og på myndighetssiden. Sammen med partnere har Norsk Folkehjelp startet et prosjekt for å gjøre det mulig å påvirke disse prosessene. Prosjektet innebærer å utføre meningsmålinger blant syrere inne i Syria og diskutere resultatene i møter med representanter fra sivilsamfunnet og andre aktører på bakken. Slik er det mulig å bringe forhåpninger, oppfatninger og anbefalinger fra grasrota i Syria inn i salongene der landets framtid diskuteres.

Støtte til sivilsamfunnet

Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke tillater fri organisering. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er viktige aktører i de tiltakene vi bidrar til.

Nyheter fra Syria:

Nødhjelp til evakuerte fra Aleppo

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner er på plass med nødhjelp til familiene som nå evakueres fra Aleppo.
22.12.2016 | Julie Offerdal

Våre partnere i Øst-Aleppo varsler om massakre mot sivile

– Sivilbefolkningen i Aleppo må beskyttes, og tidspunktet for at det internasjonale samfunnet handler er langt på overtid, sier Per Nerga...
13.12.2016 |

– Nok en blodig natt i Aleppo

Våre partnere i Syria rapporterer om stadig verre forhold. Denne uken mottok vi et brev fra vår partner Shafak som de ber oss om å dele.
30.11.2016 |

Norsk Folkehjelps partner rammet av bombene i Aleppo

Fem ansatte i Norsk Folkehjelps syriske partnerorganisasjon Masrrat ble skadet da kontoret deres ble bombet under kraftige luftangrep i A...
22.11.2016 | Ingebjørg Sørenes

Utviklingen i Aleppo er umenneskelig

Bombingen av Aleppo gir grunn til å frykte at verdenssamfunnet har glemt verdien av menneskeliv, mener Norsk Folkehjelp. – Våpenbruken br...
30.09.2016 | Hilde Sofie Pettersen

Kampene i Aleppo hindrer livsnødvendig utdeling av mat

På grunn av konstant beskytning og luftangrep får ikke Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon i Aleppo delt ut livsnødvendig nødhjelp. Kam...
09.08.2016 |

Aleppo brenner – stopp tønnebombene

Stans angrepene mot sivile i Aleppo! Norge og det internasjonale samfunnet må heve stemmen og Norsk Folkehjelp oppfordrer folk til å bidra.
09.06.2016 |

– Det er ingen menneskelighet i dette

Osamah Khayata (34) er utdannet til regnskapsfører, men krigen har omskolert ham til helsearbeider. Nå jobber han med nødhjelp i hjembyen...
03.06.2016 | Hilde Sofie Pettersen

Alvorlig matmangel i Syria

Krig har satt Syria førti år tilbake i utvikling og over 12 millioner mennesker er avhengige av humanitær bistand. Med den syriske økonom...
30.03.2016 | Tekst: Torunn Aaslund Foto: Norsk Folkehjelp Syria

Syriske organisasjoner bør få mer av støtten

En rekke syriske organisasjoner jobber på bakken med å distribuere nødhjelp og hjelpe lokalbefolkningen på ulike måter. Disse bør i størr...
03.02.2016 | Julie Offerdal

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-

Fakta

I Syria utspiller det seg i dag den største humanitære katastrofen siden 2. verdenskrig.

Mer enn 250 000 er drept

Over 4 millioner har flyktet til naboland

7,6 millioner mennesker er fordrevet i eget land.

FN anslår at nærmere 13,5 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria.

4,9 millioner lever i områder som sjelden eller aldri nås av humanitær hjelp

Boligområder og infrastruktur er ødelagt, forsyningen av rent drikkevann er truet, skoler og sykehus er ødelagt og det er mangel på mat og medisiner.

Sivile blir voldtatt, torturert og drept. Mange blir kastet i fengsel uten lov og dom.

Humanitær nedrustning i Syria

Syria er hardt rammet av landminer og eksplosive rester etter krig. Dette er hovedsakelig på grunn av de arabisk-israelske krigene siden 1948, men den nåværende konflikten har ytterligere forverret situasjonen. Bruk av improviserte miner har blitt rapportert.