Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Syria Utviklingssamarbeid i Syria

Utviklingssamarbeid i Syria

Utviklingssamarbeid i Syria

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Syria er å styrke utvalgte organisasjoner slik at disse bedre kan beskytte og representere befolkningen og bidra med nødvendig humanitær støtte. Vi ønsker å bidra til at befolkningen og sivilsamfunnet bedre kan stille krav til den politiske opposisjonen, til væpnede grupper og syriske myndigheter, for slik å kreve at disse representerer og beskytter befolkningen.

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Syria siden høsten 2012. Arbeidet or­ganiseres fra naboland. Vi retter oss i første rekke mot de nord­lige syriske provinsene, men også mot sentrale områder av Syria. I tillegg yter vi bistand til syriske og palestinske flyktninger i Libanon. Vi arbeider i part­nerskap og støtter arbeidet til lokale organisasjoner.

Matvarehjelp og kontantstøtte

Behovet for nødhjelp inne i Syria er alarmerende. Mer enn 13,5 millioner mennesker trenger humanitær bistand. Norsk Folkehjelp samarbeider med seks partnere som både driver matutdeling og gir kontantstøtte slik at folk selv kan kjøpe det de trenger til livsopphold. Matutdeling skjer i særlig utrygge om­råder og til de mest sårbare, for ek­sempel enslige kvinner med barn og familier med sterkt handikappede eller syke familiemedlemmer, som vanskelig kan klare seg selv. Norsk Folkehjelps partnere kjenner godt lokalsamfunne­ne der de yter bistand og slik bidrar de også til at disse samfunnene er bedre rustet til å tåle de store påkjenningene de er utsatt for.

Støtte til næringsgrunnlag

Enkelte områder av Syria er såpass stabile at det er mulig å drive noe mer langsiktig innsats for å sikre at folk får et økonomisk grunnlag og kan forsør­ge seg selv. Dette gjelder i første rekke de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Øst Syria men også områder i Nordvest. Der bidrar vi til å re­habilitere jordbruket og husdyrholdet. Vi gir også yrkesrettet opplæring slik at det skal være mulig å finne arbeid i de delene av økonomien som fortsatt fungerer.  I Libanon støtter vi or­ganisasjoner som gir enkel yrkesopp­læring til flyktninger fra Syria og pales­tinske flyktninger, og vi gir midler til å starte opp småskalaproduksjon for å styrke egen inntekt. I Libanon støtter vi også organisasjoner som gir helse­hjelp til personer med fysiske funksjonshemninger og krigsskader.

Beskyttelse og beredskap

Conflict Protection and Prevention (CPP) er et program som er utviklet av Norsk Folkehjelps enhet for Huma­nitær Nedrustning. Gitt truslene for si­vile fra artilleriild, tønnebomber og udetonerte eksplosiver, er det behov for opplæring av både av organisasjo­ner på bakken og befolkningen gene­relt i hvilke tiltak de kan gjøre og hvor­dan de best kan beskytte seg. Les mer om humanitær nedrustning i Syria.

Deltakelse, påvirkning og organisering

Opprøret i Syria startet med en bred, sivil protestbevegelse og utviklet seg til en blodig borgerkrig da denne bevegelsen ble møtt med massakrer og massearrestasjoner. Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt. Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prosessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. De må også kunne ansvarliggjøre dem som hevder de representerer dem.

Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke har tillatt fri organisering. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er vik­tige aktører i de tiltakene vi bidrar til. Vi støtter særlig sivilsamfunnsorganisasjoner som er aktive på grunnplanet, især organisasjoner som organiserer ungdom og kvinner.

 

Nyheter fra Syria:

Norsk Folkehjelp: En voksende krise i nordvest Syria

- Hvis ikke det internasjonale samfunnet reagerer blir resultatet flere døde, flere internt fordrevne og økende sult, sier seksjonsleder...
05.02.2020 |

Syrisk sivilsamfunn fordømmer Tyrkia og krever internasjonal handling

100 syriske, regionale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, fordømmer Tyrkias angrep og destabilisering av det som har vært try...
11.10.2019 | Torunn Aaslund

Norsk Folkehjelp er sterkt bekymret for den humanitære situasjonen i det nordøstlige Syria

Norsk Folkehjelp er sterkt bekymret for den humanitære situasjonen i det nordøstlige Syria og fordømmer på det kraftigste det tyrkiske an...
10.10.2019 |

Kua reddet familieøkonomien

Folk i Nordøst-Syria har lidd mye under krigen og herjingene til ISIL, og mange sliter med å klare seg økonomisk. Et hjelpeprosjekt med u...
13.03.2019 | Sara Hamdy

Nødhjelp til evakuerte fra Aleppo

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner er på plass med nødhjelp til familiene som nå evakueres fra Aleppo.
22.12.2016 | Julie Offerdal

Våre partnere i Øst-Aleppo varsler om massakre mot sivile

– Sivilbefolkningen i Aleppo må beskyttes, og tidspunktet for at det internasjonale samfunnet handler er langt på overtid, sier Per Nerga...
13.12.2016 |

– Nok en blodig natt i Aleppo

Våre partnere i Syria rapporterer om stadig verre forhold. Denne uken mottok vi et brev fra vår partner Shafak som de ber oss om å dele.
30.11.2016 |

Norsk Folkehjelps partner rammet av bombene i Aleppo

Fem ansatte i Norsk Folkehjelps syriske partnerorganisasjon Masrrat ble skadet da kontoret deres ble bombet under kraftige luftangrep i A...
22.11.2016 | Ingebjørg Sørenes

Utviklingen i Aleppo er umenneskelig

Bombingen av Aleppo gir grunn til å frykte at verdenssamfunnet har glemt verdien av menneskeliv, mener Norsk Folkehjelp. – Våpenbruken br...
30.09.2016 | Hilde Sofie Pettersen

Kampene i Aleppo hindrer livsnødvendig utdeling av mat

På grunn av konstant beskytning og luftangrep får ikke Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon i Aleppo delt ut livsnødvendig nødhjelp. Kam...
09.08.2016 |

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-

Fakta

Konflikten i Syria skaper den verste humanitære krisen i verden i dag

6,2 millioner er internt fordrevne

5,3 millioner er registrert i flyktningleirer i nabolandene

13 millioner er klassifisert som mennesker i nød

10,2 millioner bor i 1980 lokalsamfunn som rapporterer om fare for eksplosiove

Vold mot kvinner og barn er gjennomgripende

Humanitær nedrustning i Syria

Syria er hardt rammet av landminer og eksplosive rester etter krig. Dette er hovedsakelig på grunn av de arabisk-israelske krigene siden 1948, men den nåværende konflikten har ytterligere forverret situasjonen. Bruk av improviserte miner har blitt rapportert.