Hjem Vårt arbeid Lokallag og regioner

Lokallag og regioner

Vil du oppprette egne nettsider til ditt lag?

Finn ditt nærmeste lokallag her

Det er opprettet en minimum nettside til alle lokallag. Sidene inneholder den mest nødvendige kontaktinformasjonen. Din side finner du under fylket i menyen til venstre.

Dere kan selv få tilgang til disse sidene, for legge ut informasjon om aktiviterer og nyheter.

Vi tilrår dere sterkt å benytte tilbudet om å bruke den sentrale publiseringsløsningen framfor å utvikle egne lokale løsninger. Da sikrer vi en professjonell og entydig profil der det ikke er noen tvil om organisasjonstilhørigheten.

Før dere går igang med arbeidet bør dere peke ut en eller flere personer som skal ha hovedansvaret for å holde sidene oppdatert. Dere bør også tenke ekstra godt på hva nettsidene deres skal inneholde for å fremsta som informativ og nyttig for eksisterende medlemmer, men også for potensielle nye medlemmer.

Ta kontakt med Norsk Folkehjelps kommunikasjonsavdeling ved v/ Torunn Aaslund ( taa@npaid.org)