Du kan bidra til at de spiller trygt

Modige mineryddere er på jobb for oss i over 20 land

Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding

En helhetlig tilnærming

Norsk Folkehjelps program for Mine –og eksplosivrydding er en helhetlig tilnærming til våpenrelaterte trusler og humanitære konsekvenser av væpnet vold.

 

I 25 år har Norsk Folkehjelp arbeidet med å finne og ødelegge miner og andre eksplosive rester etter krig og konflikt. Vi begynte med å rydde miner, men så snart at blindgjengere fra klasebomber var et like stort, om ikke større, problem mange steder. Vi ble også overbevist om at disse våpnene måtte forbys, og engasjerte oss i arbeidet med å få på plass internasjonale forbud mot miner og klasebomber.

Men miner og klasevåpen er bare noen av de våpenrelaterte truslene verden står overfor. Giftig avfall etter krig, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp har i dag en helhetlig tilnærming til konsekvensene av væpnet vold, og har identifisert følgende områder hvor vi med vår kompetanse kan bidra til å gjøre verden til et tryggere sted: 

 • Miner og eksplosive krigsetterlatenskaper
 • Eksplosive våpen i befolkede områder
 • Farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon
 • Overskuddsvåpen og -ammunisjon
 • Giftige krigsetterlatenskaper
 • Kjernefysiske våpen

 

Nyheter om miner og våpen:

USA vedtar ny bruk av landminer – et alvorlig steg i feil retning

Trump-administrasjonen vedtok fredag å reversere Obama-administrasjonens beslutning fra 2014 om å avstå fra å bruke, anskaffe og produser...
04.02.2020 |

En ny landminekrise pågår nå

Samtidig som utsendinger fra hele verden kommer til Oslo for å styrke den globale innsatsen mot landminer, inntar Røde Kors og Norsk Folk...
24.11.2019 |

Norsk Folkehjelps program under Oslo-konferansen for en minefri verden

Oslo-konferansen for en minefri verden arrangeres i Oslo fra tirsdag 26. til fredag 29.november. Norge er presidentskap for Minekonvensjo...
19.11.2019 | Ingebjørg Sørenes

Støtt vårt arbeid

 

Gi gave

200 kroner er minstebeløp

 • 200 kr
 • 500 kr
 • 800 kr
 • 1000 kr
 • Annet beløp
Ønsket formål
 • Der behovet er størst
 • Nødhjelp til Syria
 • Minerydding i Irak
 • Nødhjelp til Sør-Sudan
 • Mennesker på flukt
 • Redningstjenesten og sanitetsarbeidet i Norge
 • Mine- og klasebomberydding
 • Palestina