Du kan bidra til at de spiller trygt

Modige mineryddere er på jobb for oss i over 20 land

Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding

En helhetlig tilnærming

Norsk Folkehjelps program for Mine –og eksplosivrydding er en helhetlig tilnærming til våpenrelaterte trusler og humanitære konsekvenser av væpnet vold.

 

I 25 år har Norsk Folkehjelp arbeidet med å finne og ødelegge miner og andre eksplosive rester etter krig og konflikt. Vi begynte med å rydde miner, men så snart at blindgjengere fra klasebomber var et like stort, om ikke større, problem mange steder. Vi ble også overbevist om at disse våpnene måtte forbys, og engasjerte oss i arbeidet med å få på plass internasjonale forbud mot miner og klasebomber.

Men miner og klasevåpen er bare noen av de våpenrelaterte truslene verden står overfor. Giftig avfall etter krig, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp har i dag en helhetlig tilnærming til konsekvensene av væpnet vold, og har identifisert følgende områder hvor vi med vår kompetanse kan bidra til å gjøre verden til et tryggere sted: 

 • Miner og eksplosive krigsetterlatenskaper
 • Eksplosive våpen i befolkede områder
 • Farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon
 • Overskuddsvåpen og -ammunisjon
 • Giftige krigsetterlatenskaper
 • Kjernefysiske våpen

 

Nyheter om miner og våpen:

Mineekspert, bodyguard og fotballpappa

Når noen spør Per Nergaard om hva han gjør i Norsk Folkehjelp, svarer han som sant er at han er assisterende generalsekretær. Men han leg...
14.11.2019 | Tekst: Kirsti Knudsen Foto: Werner Juvik

Unge mineryddere med meningsfull jobb

Etter to måneders trening ble Hanin (20) og Mahdi (23) godkjent som mineryddere. Appell treffer dem etter en uke i felten, og skal følge...
14.11.2019 | Emile Ollivier, NPA Lebanon

Kronprinsesse Victoria besøkte Norsk Folkehjelps mineprogram

I november hadde Norsk Folkehjelp  Bosnia Hercegovina gleden av å ta i mot besøk fra en svensk delegasjon med H.K.H. Kronprinsesse V...
11.11.2019 |

Støtt vårt arbeid

 

Gi gave

200 kroner er minstebeløp

 • 200 kr
 • 500 kr
 • 800 kr
 • 1000 kr
 • Annet beløp
Ønsket formål
 • Der behovet er størst
 • Nødhjelp til Syria
 • Minerydding i Irak
 • Nødhjelp til Sør-Sudan
 • Mennesker på flukt
 • Redningstjenesten og sanitetsarbeidet i Norge
 • Mine- og klasebomberydding
 • Palestina