Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Mauritania

Humanitær nedrustning i Mauritania

Humanitær nedrustning i Mauritania

Mine- og eksplosivproblemet i Mauritania er et resultat av Vest-Sahara-konflikten i 1975–1978 mellom Marokko, Mauritania og frigjøringsbevegelsen Polisario. Problemet er først og fremst sosioøkonomisk snarere enn humanitært, fordi minene hindrer tilgang til beitemarker og annen utnyttelse av ressursene.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding 1. januar 2016

Klasekonvensjonen: Statspart,

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Mauritania siden 2011. Vi driver operativ virksomhet i form av mine- og eksplosivrydding samtidig som vi også arbeider for å styrke landets egen kapasitet på minerydding.

Med støtte fra Norsk Folkehjelp oppfylte Mauritania i september 2014 sine forpliktelser i Klasebombekonvensjonens artikkel 4. Landet vil også oppfylle forpliktelsene i artikkel 5 av Minekonvensjonen – å rydde alle kjente og egne områder for antipersonellminer – innen desember 2015, akkurat i tide før fristen går ut.

 

Nyheter fra Mauritania:

Uteksaminerte mineryddere i Mauritania

Norsk Folkehjelps mineprogram i Mauritania har uteksaminert to nye minerydderlag i Nouadibou regionen.
28.06.2013 | Melissa Andersson

Norsk Folkehjelp begynner minerydding Mauritania

I 2011 etablerte Norsk Folkehjelp en samarbeidsavtale med nasjonale myndigheter for minerydding i Mauritania. Full akkreditering ble gitt...
18.09.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Et team fra Norsk Folkehjelps nedrustningsprogram i Jordan stod for oppstarten i Mauritania i 2011.

Norsk Folkehjelp er den første internasjonale aktøren som rydder miner Mauritania.

Vi rydder ikke miner langs den såkalte bermen – en 2200 km lang barriere som Marokko har bygd gjennom Vest-Sahara.