Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Palau

Humanitær nedrustning i Palau

Humanitær nedrustning i Palau

73 år etter at andre verdenskrig tok slutt er Palau fortsatt rammet av eksplosive rester etter krig, både på land og i havet rundt øystaten.

Restene omfatter både ueksploderte bomber (UXO) og etterlatte eksplosiver (AXO). Norsk Folkehjelp bistår i utviklingen av et nasjonalt team som kan registrere og planlegge all kartleggings- og ryddeaktivitet i en nasjonal database (IMSMA). Målet er å gi Palau nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å håndtere alle typer av ammunisjon som ligger igjen etter andre verdenskrig.

Norsk Folkehjelps arbeid i Palau startet 1. april 2015. Etter omlag halvannet år med planlegging og inngåelse av en samarbeidsavtale, begynte arbeidet med en ikke-teknisk kartlegging (NTS) i juni 2016. Kartleggingen identifiserte 188 farlige områder og en arbeidsplan ble utarbeidet for å rydde disse områdene innen februar 2020. Siden den gang har det blitt lagt til mer enn 60 nye områder på listen.

Det finnes eksplosive rester etter krig i alle Palaus 16 delstater som følge av den japanske okkupasjonen og den amerikanske invasjonen. Restene som er funnet er: prosjektiler, bombekastere, raketter, ammunisjon til antiluftskyts, granater, flybomber, sjøminer, strandminer og torpedoer.

Palau er svært avhengig av turisme, inkludert den som er relatert til andre verdenskrig. All rydding må ta hensyn til dette, for eksempel ved å begrense antallet høylytte eksplosjoner.

 

News from DR Congo:

Eksplosiver truer stillehavsidyll

Billedskjønne, tropiske Palau gjemmer eksplosive hemmeligheter under overflaten. De er en trussel for både miljø og utvikling.
29.05.2018 | Tekst: Hilde Sofie Pettersen Foto: Norsk Folkehjelp Palau

Fast facts

Palau har høy forekomst av ueksploderte eksplosiver som stammer fra andre verdenskrig.

Palau har bare rundt 20 000 innbyggere. 6000 av disse er migrantarbeidere.

Palau består av rundt 240 øyer.

Palau ble først oppdaget av Spania, og har vært okkupert av Tyskland, Japan og USA.

Skytevåpen ble introdusert til Palau av kaptein Henry Wilson i 1783.