Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvor vi jobber Humanitær nedrustning i Somalia

Humanitær nedrustning i Somalia

Humanitær nedrustning i Somalia

De etiopisk-somaliske krigene, inkludert den såkalte Ogaden-krigen, og over 20 år med interne konflikter, har ført til at det har blitt liggende igjen store mengder med miner og andre eksplosive rester etter krig i Somalia.

Dessverre er ikke eksplosive rester etter krig landets eneste utfordring. Somalia har store sikkerhetsutfordringer, og er utsatt for naturkatastrofer som tørke, flom og epidemier. Dette har gjort det vanskelig for humanitære organisasjoner å operere i landet, noe som har hindret humanitær bistand og eksplosivrydding.

Det er registrert over 3200 dødsfall som følge av ulykker forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. De reelle tallene er trolig langt høyere. I tillegg har det siden 2017 blitt rapportert om dødsfall forårsaket av improviserte miner.

Det er uklart nøyaktig hvor høy forekomsten av miner og andre eksplosive rester etter krig er i Somalia, men det antas at ett av ti lokalsamfunn har et mine- og eksplosivproblem.

Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram i Somalia ble etablert i 2013. Programmet består av et team med minehunder og to manuelle mineryddingsteam. Mineryddingsteamene jobber med kartlegging, rydding og destruering av eksplosiver. I tillegg utfører de opplæring i minerisiko.

Nyheter fra Somalia:

Norsk Folkehjelps kontor i Mogadishu rammet av bilbombe

En Norsk Folkehjelp-ansatt er send til sykehus etter at to kraftige bilbomber gikk av i nærheten av flyplassen i Mogadishu tirsdag morgen...
26.07.2016 | Julie Offerdal

Somalia forbyr landminer

Somalia er det 160. landet i verden til å vedta forbudet mot landminer.
04.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. oktober 2022.

Klasekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. mars 2026.

16. april 2012 ble Somalia statspart nr. 160 til Minekonvensjonen.

Somalia er blant landene som skårer aller dårligst på FNs indeks for  menneskelig utvikling (HDI). I 2017 var forventet levealder 57 år.

I følge Transparency International var Somalia det mest korrupte landet i verden i 2018.

Donors

Coming soon