Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvordan vi jobber Nettverk

Nettverk

Norsk Folkehjelp deltar aktivt i nettverkene International Campaign to Ban Landmines (ICBL), Cluster Munition Coalition (CMC). International Network on Explosive Weapons (INEW) og International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). 

ICBL og CMC spilte en helt avgjørende rolle i prosessene som førte til et absolutt forbud mot antipersonellminer og klasevåpen, med etableringen av Minekonvensjonen i 1997 og Konvensjonen om klaseammunisjon i 2010. INEW leder an i arbeidet med å sette søkelyset på de humanitære lidelsene som eksplosiv vold i tettbygde strøk medfører, og ICAN arbeider for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. 

Nettverkene:

Cluster Munition Coalition

Cluster Munition Coalition (CMC) er et globalt nettverk med rundt 300 sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber i over 80 land for å få en slutt på de humanitære lidelser som forårsakes av klaseammunisjon.

International Campaign to Ban Landmines

ICBL ble grunnlagt av blant annet Handicap International og Human Rights Watch, etter at grunnleggerorganisasjonene var vitne til de uakseptable humanitære skadevirkningene landminer hadde på sivilbefolkningen i landene de opererte og bestemte seg for at eneste akseptable løsning på landmineproblematikken var et totalforbud mot antipersonellminer.

International Network on Explosive Weapons

International Network on Explosive Weapons (INEW) er et globalt nettverk av ikke-statlige organisasjoner som sammen arbeider for å få en slutt på de humanitære lidelser som forårsakes ved bruk av eksplosive våpen i tettbefolkede områder.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.