Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Hvordan vi jobber Våpenforbudene Forbudet mot klasebomber

Forbudet mot klasebomber

Forbudet mot klasebomber

Klaseammunisjonskonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr klaseammunisjon. Det er den mest betydningsfulle internasjonale nedrustningsavtalen siden Minekovensjonen. Potensielt kan forbudet mot klaseammunisjon også redde enda flere menneskeliv enn forbudet mot antipersonellminer.

Klaseammunisjonskonvensjonens offisielle tittel er “Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av klaseammunisjon og om ødeleggelse av slik ammunisjon.” Den ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft i 2010.

Klaseammunisjonskonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klaseammunisjon, setter tidsfrister for rydding av landområder med blindgjengere fra klaseammunisjonen (innen 10 år) og for destruksjon av lagre med slike våpen (innen 8 år). Konvensjonen inneholder også banebrytende bestemmelser om rettighetene til ofre og rammede lokalsamfunn.

 

Se vårt bildegalleri om klasebomber. 

Les mer om Klaseammunisjonskonvensjonen på www.stopclustermunitions.org og www.the-monitor.org .

Klasebomber

Klaseammunisjoin refererer til en konvensjonell ammunisjon som er laget for å spre eller frigjøre eksplosive småbomber som hver veier mindre enn 20 kilo, og som inneholder slike småbomber.(Kilde: www.mineactionstandards.org )