Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene

Truslene

Norsk Folkehjelp har en unik kompetanse, utviklet gjennom over 20 år med mine- og eksplosivrydding og politisk påvirkningsarbeid for å forby miner og klasevåpen. Men miner og klasevåpen er bare noen av de våpenrelaterte truslene verden står overfor. Giftig avfall etter krig, eksplosive våpen i bebodde områder, usikrede våpenlagre og kjernefysiske våpen er alvorlige trusler mot menneskers liv og helse og mot miljøet. Norsk Folkehjelp bruker sin kompetanse til å arbeide med konsekvensene av væpnet vold.

Eksplosiver i bebodde områder

Hvert år blir titusenvis av sivile drept eller skadd under bruk av eksplosive våpen i bebodde områder. 

Giftig avfall etter krig

Føre var-prinsippet har ført til at Norsk Folkehjelp har engasjert seg i det økende problemet med giftig avfall etter krig.

Miner og eksplosiver

Miner, blindgjengere fra klaseammunisjon og andre eksplosive krigsetterlatenskaper er en alvorlig og konstant trussel for sivile.

Overskudd av våpen

Mange væpnede styrker unnlater å destruere overskuddsmateriell i form av våpen og ammunisjon, noe som øker faren for eksplosjoner og ukontrollert spredning av våpen og ammunisjon. 

Farlige våpenlagre

Over hele verden, og spesielt i land med svak økonomi, er farlig og usikker lagring av våpen og ammunisjon et økende humanitært problem. 

 

What does it mean?

Vi har samlet ord og uttrykk som ofte blir brukt når temaet er humanitær nedrustning. Arbeidsspråket er engelsk og ordlista og definisjonene er også på engelsk. Definition list .