Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny

Atomvåpen - ny

9 myter om forbundsforhandlingene

1. Et forbud er urealistisk

2. Et forbud vil ikke ha noen effekt hvis ikke atomvåpenstatene er med

3. Et forbud vil undergrave/ikke være i tråd med Ikkespredningsavtalen

4. Støtte til et forbud mot atomvåpen vil være i strid med Norges NATO-forpliktelser

5. Et forbud dreier seg om ensidig nedrustning

6. Alle eller nesten alle atomvåpen må rustes ned før et forbud kan fremforhandles

7. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi ikke kan fremforhandle et forbud nå

8. Et forbud vil gjøre det vanskeligere å oppnå enighet med Russland om nedrustning

9. Et forbud vil avlede oppmerksomheten fra andre initiativer

 

9 myter om forbundsforhandlingene

1. Et forbud er urealistisk

2. Et forbud vil ikke ha noen effekt hvis ikke atomvåpenstatene er med

3. Et forbud vil undergrave/ikke være i tråd med Ikkespredningsavtalen

4. Støtte til et forbud mot atomvåpen vil være i strid med Norges NATO-forpliktelser

5. Et forbud dreier seg om ensidig nedrustning

6. Alle eller nesten alle atomvåpen må rustes ned før et forbud kan fremforhandles

7. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi ikke kan fremforhandle et forbud nå

8. Et forbud vil gjøre det vanskeligere å oppnå enighet med Russland om nedrustning

9. Et forbud vil avlede oppmerksomheten fra andre initiativer

 

9 myter om forbundsforhandlingene

1. Et forbud er urealistisk

2. Et forbud vil ikke ha noen effekt hvis ikke atomvåpenstatene er med

3. Et forbud vil undergrave/ikke være i tråd med Ikkespredningsavtalen

4. Støtte til et forbud mot atomvåpen vil være i strid med Norges NATO-forpliktelser

5. Et forbud dreier seg om ensidig nedrustning

6. Alle eller nesten alle atomvåpen må rustes ned før et forbud kan fremforhandles

7. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi ikke kan fremforhandle et forbud nå

8. Et forbud vil gjøre det vanskeligere å oppnå enighet med Russland om nedrustning

9. Et forbud vil avlede oppmerksomheten fra andre initiativer

 

 

Out of Control