Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny 2. Et forbud vil ikke ha noen effekt hvis ikke atomvåpenstatene er med
FB cover 6

2. Et forbud vil ikke ha noen effekt hvis ikke atomvåpenstatene er med

FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen er et høyst konkret og troverdig initiativ. Det kan bli starten på den «moralske revolusjonen» mot atomvåpen, som Obama etterlyste i Hiroshima i 2016. Atomvåpenstatenes massive motstand mot FN-forhandlingene er demonstrasjon god nok på at en forbudsavtale vil ha stor innvirkning på disse statenes politikk og praksis, selv om de skulle velge å ikke slutte seg til avtalen fra begynnelsen. Selv USA har i et ugradert NATO-dokument påpekt at FN-forbudet vil svekke den atomvåpens legitimitet og troverdighet og kunne få stor effekt både på statsparter og ikke-statsparter. Det er riktig at det er atomvåpenstatene som må ruste ned, men ikke-atomvåpenstatene kan meget vel gå foran og etablere et forbud og et rammeverk for avskaffing. All erfaring tilsier at selv om stormaktene ikke er med fra begynnelsen, så kan forbudsavtaler ha stor innflytelse og gradvis føre til nedrustning og avskaffing. Hvis atomvåpenstatene ikke slutter seg til FN-forhandlingene, vil målet selvfølgelig være å få dem til å slutte seg til avtalen etter hvert som de klarer å bli enige om gjensidig nedrustning. En rekke nedrustningsavtaler vil måtte komme i tillegg til forbudet. Forbudet vil bli et juridisk, økonomisk og politisk verktøy som stater og sivilsamfunn kan bruke i en kontinuerlig prosess for å legge press på kommersielle aktører til å kutte sine investeringer i atomvåpenproduksjon og modernisering og til å få atomvåpenstatene til å arbeide mye hardere for å bli enige om balansert og gjensidig nedrustning. Mens de andre masseødeleggelsesvåpnene - kjemiske og biolgiske våpen - er forbudt, er det i dag et hull i internasjonal rett når det gjelder atomvåpen. Hvis vi ikke fyller dette huller bidrar vi til å forlenge og forverre en situasjon der noen stater oppfører seg som om masseødeleggelsesvåpen er legitime virkemidler. Sveriges utenriksminister Margot Wallström har et klokt perspektiv på denne FN-prosessen. Som Sveriges FN-delegasjon sa etter at den på FNs generalforsamling hadde stemt ja til å starte forhandlinger om et forbud: «Vil denne prosessen bli den mest effektive måten å oppnå målet om full kjernefysisk nedrustning på? Faktum er at vi i dag ikke vet. Men gitt hva som står på spill, mener vi at vi har en plikt til å prøve, samtidig som vi er oppmerksomme på utfordringene.»