Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny 3. Et forbud vil undergrave/ikke være i tråd med Ikkespredningsavtalen

FB cover 2

3. Et forbud vil undergrave/ikke være i tråd med Ikkespredningsavtalen

Dette er skremselspropaganda, som vi har hørt både fra utenriksminister Børge Brende og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. I virkeligheten er det Solberg-regjeringens beslutning om å boikotte forbudsforhandlingene som undergraver Ikkespredningsavtalen (Non-Proliferation Treaty, NPT). Artikkel VI i Ikkespredningsavtalen krever at alle stater forhandler i god tro om effektive tiltak for en snarlig stans i det kjernefysiske våpenkappløp og kjernefysisk nedrustning. Et forbud mot atomvåpen vil være et slikt effektivt tiltak. Det vil komplementere og styrke Ikkespredningsavtalen, akkurat som for eksempel Comprehensive Test Ban Treaty gjør det. Den internasjonale Røde Kors-komiteen mener at et forbud vil bli «a long-awaited step towards fulfilling the NPT's Article VI obligation to pursue effective measures to achievenuclear disarmament.” Den virkelige trusselen mot Ikkespredningsavtalen er atomvåpenstatenes modernisering av og fortsatte investering i atomvåpen, som strider med deres forpliktelse til å avskaffe sine lagre. Det at land som Norge fortsetter å belage seg på atomvåpen for vår sikkerhet er også en trussel mot Ikkespredningsavtalen.