Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny 6. Alle eller nesten alle atomvåpen må rustes ned før et forbud kan fremforhandles
FB cover 4

6. Alle eller nesten alle atomvåpen må rustes ned før et forbud kan fremforhandles

Utenriksminister Brende mener at et forbud mot atomvåpen må komme som en av de siste komponentene i nedrustningsarkitekturen, dvs. først når alle eller nesten alle atomvåpen er rustet ned. Han mener altså - som USA og Russland - at atomvåpen skal fortsette å være lovlige våpen i all overskuelig framtid, til en situasjon med global fred på magisk vis har oppstått som gjør det mulig for atomvåpenstatene å kvitte seg med sine arsenaler. Det er en resignert og risikabel tilnærming. Målet med et forbud mot atomvåpen er jo nettopp å skapeforutsetninger for nedrustning, og dermed for fred. Internasjonale lover – og lover i samfunnet generelt – blir vedtatt for å endre en faktisk situasjon, ikke for å bekrefte at et problem har blitt løst. Alle andre våpenforbud i folkeretten, for eksempel forbudene mot kjemiske og biologiske våpen, har kommet på plass mens våpnene vitterlig fortsatt eksisterer og potensielt kan brukes. Forbudene er uunnværlige juridiske og politiske verktøy i en kontinuerlig prosess for å styrke normen mot bruk, hindre spredning og påskynde nedrustning. Ønsker man et rettslig bindende rammeverk for å sikre en verden fri for atomvåpen kan man ikke sette seg ned og vente på godvær, da må man være villig til å gå foran og etablere dette rammeverket. Det er det flertallet i FN nå endelig gjør. Brende mener at Stortingets atomforlik sier at Norge ikke skal arbeides med det rettslige rammeverket før etter at nedrustningen er fullført. Det er en absurd tolkning, som betyr at Stortinget i så fall har sendt et oppdrag til framtidige generasjoner - i en fjern framtid der atomvåpen ikke lenger utgjør en trussel. Det er svært overraskende for Norsk Folkehjelp at Arbeiderpartiet til tross for sitt uttalte mål om et forbud mot atomvåpen har gitt stilltiende samtykke til regjeringens tolkning av atomforliket.