Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny 7. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi ikke kan fremforhandle et forbud nå
FB cover 1

7. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi ikke kan fremforhandle et forbud nå

Nettopp i det vanskelige internasjonale sikkerhetsklimaet vi har nå er det viktigere enn noensinne å styrke normen mot atomvåpen, istedenfor å støtte opp om atomvåpenstatenes innsats for å bevare atomvåpen som lovlige og legitime – slik regjeringen nå gjør. Tidligere forsvarsminister i USA William J. Perry er blant dem som advarer om at faren for bruk av atomvåpen nå er større enn under den kalde krigen. Derfor er det viktig å få fart i det multilaterale arbeidet med kjernefysisk nedrustning, som har vært fastlåst i 20 år. Et forbud mot atomvåpen vil øke alle staters sikkerhet.