Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen - ny 8. Et forbud vil gjøre det vanskeligere å oppnå enighet med Russland om nedrustning
FB cover 2

8. Et forbud vil gjøre det vanskeligere å oppnå enighet med Russland om nedrustning

Dette har blant annet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sagt, mens utenriksminister Børge Brende har gitt uttrykk for at et forbud risikerer å vanskeliggjøre arbeidet med nedrustning i andre fora. Det er ikke mulig for oss å se noen logikk i dette argumentet, og vi kan bare oppfordre Stoltenberg og Brende til å utdype hvordan de mener at et forbud i praksis kan gjøre dette arbeidet vanskeligere.