Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen Engasjer deg

Engasjer deg

I verden i dag er det 172 stater som ikke har kjernevåpen. Det vil si 91 prosent av alle land i hele verden, og du bor i ett av disse. 

Det store paradokset

Kjernevåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet i verden som ikke er forbudt. Kjemiske  og biologiske våpen er allerede forbudt, og de er  forbudt nettopp med den begrunnelse at de har grusomme humanitære konsekvenser ved bruk. 

Det er uakseptabelt at verdens farligste våpen fortsatt er lov å ha i noen land. 

Det er naivt av oss å godta et slikt paradoks, og det er naivt å tro det ikke er mulig å gjøre noe med. Heretter skal vi ikke lenger være naive. Vi mener at et forbud mot kjernevåpen er oppnåelig. I 1997 arbeidet Norsk Folkehjelp aktivt sammen med andre organisasjoner og stater for å forby landminer – og vi klarte det. I 2006 bidro vi på samme måte til å  forby klasevåpen.

Vil du være med å sørge for at verden går i riktig retning? Vi trenger deg! 

Ifølge Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) er det 146 stater i verden som sier at de støtter ideen om et forbud mot atomvåpen. Dette er et ekstremt godt utgangspunkt. Om det er lettere å forby atomvåpen enn å lære seg å surfe kan vi ikke svare på. Men at det vil være lettere enn mange andre utfordringer du kommer til å møte på i løpet av livet – det er vi helt sikre på.

Vi har gang på gang erfart at det er mulig å forby våpen som innebærer uakseptable humanitære konsekvenser ved bruk.  Argumenterer vi for et forbud ut i fra dette humanitære perspektivet, og vi er mange nok som snakker med tydelig stemme, kan vi få det til igjen.

Men da trenger vi din hjelp. 

Vi trenger deg til å være med å sikre at alle disse landene, og spesielt Norge, lever opp til forpliktelsene sine og støtter opp om et forbud mot atomvåpen. Vi skal kreve handling fra politikere og stater, ikke tomme løfter. 

Engasjer deg her

Du kan hjelpe til å få det til å skje ved å trykke <b>her</b>

28.02.2013 | Victoria Uwonkunda