Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen Humanitære konsekvenser

Humanitære konsekvenser

Kjernevåpen kan defineres som inhumant, uansett. Likevel, har det tatt tiår med diskusjoner om problemene disse våpnene forårsaker uten noen reell handling. 

Det er skapt en slags aura rundt kjernevåpen som av mange ses på som den ultimate garantisten for verdensfred og sikkerhet. I realiteten er det bygd et korthus rundt et våpen som er for stort, for klumsete og for grusomt til og brukes.

Hvorfor er kjernevåpen så grusomt?

For det første, effektene av kjernevåpen er unike, fordi de forårsaker total ødeleggelse og dreper alt levende. Dersom en atombombe skulle detonere vil den drepe og skade titusenvis av uskyldige mennesker. Moderne krigføring har i større grad økt fokus på hvordan man skal hindre drap på sivile og ta hensyn til proporsjonalitetsprinsippet. Som vil si at man skal vurdere hva man kan oppnå militært ved et angrep, opp mot de skader man forårsaker på sivilbefolkningen. All bruk av kjernevåpen vil være ekstreme tilfeller av disproporsjonalitet.

Når en atombombe detonerer får man en enorm eksplosjonskraft og intens hete som forårsaker brannskader og antenner massive branner. I tillegg til radioaktiv stråling og nedfall.

Halvparten av energien som slippes ut når en atombombe detonerer vil føre til en kolossal trykkbølge som i første omgang skader indre organer og hørsel, og deretter fører til at alle objekter blir som missiler. Folk og gjenstander kastes rundt i stor fart, helt til de kolliderer. Hus og bygninger vil kollapse.  Eksplosjonen kan også føre til store eksplosjoner på fabrikker eller til at utslipp av farlig materiale.

Når en atombombe eksploderer kan det bli så varmt som fra 1 til 100 millioner celsius. Denne varmen fører til store brannskader på alt levende og ser man rett på det intense lyset som kommer når atombomben detonerer, kan man bli blind eller få øyeskader. Visste du at etter prøvesprengninger av kjernevåpen på Marshalløyene ble små dyr så langt som 555 km unna funnet med øyeskader?

En eneste atombombedetonasjon vil altså føre til tusener eller hundre tusener brannskadde. I Norge, på Brannskadeavsnittet på Haukeland, har man 8 senger totalt hvorav bare 4 av dem er intensivsenger.

Selv små strålingsdoser kan gjøre deg syk og gjøre ubotelige skader på indre organer og føre til kroniske sykdommer. Den mer langvarige effekten er kreft. Kvinner, barn og ikke minst spebarn løper en større risiko for å utvikle kreft.

Den eneste måten vi kan forsikre oss om at dette ikke skjer er å forby og eliminere alle kjernevåpen i verden!

(Kilde: The Unspeakable Suffering (2013). Edited by Beatrice Finn. http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/Unspeakable/Unspeakable.pdf )

28.02.2013 | Victoria Uwonkunda