Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen Hvorfor et forbud?

Hvorfor et forbud?

Atomvåpen er et inhumant masseødeleggelsesvåpen som strider mot internasjonal humanitærrett. Skulle en atombombe detonere, vil hundretusener av menneskeliv gå tapt. I stedet for å kaste vekk mer tid på å diskutere den militære nødvendigheten av å ha disse våpnene som avskrekking, må man nå fokusere på den humanitære nødvendigheten av et forbud.

Norsk Folkehjelp mener tiden er inne for å anerkjenne de grusomme humanitære konsekvensene bruk av atomvåpen vil ha, og forby dem på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen. Vi har tidligere jobbet intenst for å forby landminer og klasevåpen, og disse suksesshistoriene har lært oss at juridiske våpenforbud er svært effektive. Kjemiske og biologiske våpen er allerede forbudt, så atomvåpen er det siste masseødeleggelsesvåpenet som tillates. 

Trusselen

Det fins rundt 14 900 atomvåpen i verden i dag som utgjør en direkte og konstant trussel mot global sikkerhet og mennesker på hele kloden. Over 90 prosent av disse tilhører USA og Russland. Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea sitter også på atomvåpen.

USA og Russland har flere hundre atomvåpen i beredskap, noe som vil si at de kan skytes ut på noen få minutter. De fleste av dagens atomvåpen er mangfoldige ganger kraftigere enn bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki 1945. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, i tillegg til alvorlige og langvarige konsekvenser på miljø og utvikling.

Trusselen har sannsynligvis aldri vært større enn nå, ikke minst fordi et våpen eller den nødvendige teknologi kan komme terroristgrupper i hende. Atomvåpen kan stjeles eller saboteres, eller detoneres som følge av en ulykke. Det har allerede vært flere eksempler på nesten-ulykker.

Likevel, til tross for tiår med forhandlinger og diskusjoner om hvor farlig atomvåpen er, har atomvåpenstatene vist liten vilje til å kvitte seg med dem. I stedet virker det som dette har falt i glemmeboken for mange. For oss er denne likegyldigheten irrasjonell, fordi over tid øker sannsynligheten for at et atomvåpen igjen vil bli detonert.

Selv om lederne i enkelte av atomvåpenstatene har uttrykt at de støtter visjonen om en atomvåpenfri verden, oppgraderer og moderniserer de likevel aktivt sine atomvåpenarsenal, og har per i dag ingen planer om å fullstendig destruere dem. Fem europeiske stater har amerikanske atomvåpen utplassert på bakken som ledd i en avtale om deling av atomvåpen gjennom NATO (Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia). Rundt 24 andre nasjoner hevder å være avhengig av amerikanske atomvåpen I sine militære doktriner.