Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen Løsningen

Løsningen

Vi mener at atomvåpen strider mot internasjonal humanitærrett og er et inhumant masseødeleggelsesvåpen som vi må eliminere og forby. 

Totalforbud

Vi krever ikke noe mindre enn en internasjonal avtale som forbyr kjernevåpen og tilbyr et rammeverk for destruksjon av våpnene. Vi mener at et forbud er oppnåelig, og at i stedet for å kaste vekk mer tid på å diskutere den militære nødvendigheten av å ha disse våpnene må man nå fokusere på den humanitære nødvendigheten av et forbud.

Det vil si at vi må anerkjenne at de grusomme humanitære konsekvensene bruk av kjernevåpen vil ha, gjør at vi må forby dem. Akkurat som vi har gjort med alle andre masseødeleggelsesvåpen. Norsk Folkehjelp har tidligere jobbet intenst for å forby landminer og klasevåpen. Vi mener at det er mulig å forby kjernevåpen, og at tiden er inne.

Vi ser det som vår plikt som en beredskapsorganisasjon, solidaritetsorganisasjon og humanitær aktør å spre kunnskap om dagens kjernevåpentrussel, de humanitære konsekvensene ved en atombombedetonasjon og manglende beredskap i Norge og på verdensbasis.

Sivilsamfunnet sammen mot et felles mål

Norsk Folkehjelp er en del av Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN www.icanw.org ). Organisasjoner og sivilsamfunn fra land i hele verden er tilsluttet ICAN, som er det koordinerende organet for sivilsamfunnet i kampen om et forbud mot atomvåpen. Vi kommer til å jobbe gjennom ICAN for å påvirke internasjonal politikk og rettsorden. 

28.02.2013 | Victoria Uwonkunda