Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Atomvåpen Problemet

Problemet

Det fins rundt 20 000 atomvåpen i verden i dag som utgjør en direkte og konstant trussel mot global sikkerhet og mennesker på hele kloden.

USA og Russland har rundt 2000 atomvåpen i beredskap, noe som vil si at de kan skytes ut på noen få minutter. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, i tillegg til alvorlige og langvarige konsekvenser på miljø og utvikling.

Likevel, til tross for tiår med forhandlinger og diskusjoner om hvor farlig atomvåpen er, har det ikke blitt gjennomført noen konkrete tiltak for å kvitte seg med dem. I stedet virker det som dette har falt i glemmeboken for mange. For oss er denne likegyldigheten som eksisterer i verdenssamfunnet og i Norge irrasjonell, fordi over tid øker sannsynligheten for at et atomvåpen igjen vil bli detonert. Trusselen har sannsynligvis aldri vært større enn nå, ikke minst fordi et våpen eller den nødvendige teknologi kan komme terroristgrupper i hende. Atomvåpen kan stjeles eller saboteres, eller detoneres som følge av en ulykke. Det har allerede vært flere eksempler på nesten-ulykker.

Se bare hva USAs president Barack Obama sa i talen sin i Praha i 2009:

Today, the Cold War has disappeared but thousands of those weapons have not. In a strange turn of history, the threat of global nuclear war has gone down, but the risk of a nuclear attack has gone up. More nations have acquired these weapons. Testing has continued. Black market trade in nuclear secrets and nuclear materials abound. The technology to build a bomb has spread. Terrorists are determined to buy, build or steal one. Our efforts to contain these dangers are centered on a global non-proliferation regime, but as more people and nations break the rules, we could reach the point where the center cannot hold.

28.02.2013 | Victoria Uwonkunda