Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Farlige våpenlagre

Farlige våpenlagre

Farlige våpenlagre

Small Arms Survey har registrert over 450 såkalte ikke-planlagte eksplosjoner i våpen- og ammunisjonsdepoter i over 90 land i perioden mellom 1987 og 2013. Lagre med store mengder gammel og ustabil ammunisjon, kombinert med utilstrekkelig vakthold og fysisk sikring, er katastrofer som bare venter på å inntreffe. I mange tilfeller har voksende byer ført til at depoter som en gang var plassert på isolerte steder nå ligger i eller nær tett befolkede områder. Hvert år blir tusenvis av sivile drept, skadd, hjemløse eller tvunget på flukt på grunn av ikke-planlagte eksplosjoner i slike lagre. I tillegg til eksplosjonsfaren kan dårlig sikrede lagre føre til at våpen og ammunisjon blir solgt på det illegale markedet, stjålet eller kommer på avveie på andre måter. Slik skapes forutsetninger for mer væpnet vold.