Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Giftig avfall etter krig

Giftig avfall etter krig

Giftig avfall etter krig

Hittil har det vært liten oppmerksomhet rundt giftig og radioaktivt materiale som slippes ut under militære aktiviteter. Ut over det brede og generelle behovet for å forebygge risiko mot mennesker og miljø, er dette temaet spesielt viktig for Norsk Folkehjelp og andre aktører innenfor mine- og eksplosivrydding. Vi har medarbeidere som er fysisk til stede på bakken i områder der det kan være giftige krigsetterlatenskaper, og vi er i våpen- og ammunisjonsdepoter hvor det kan være giftig materiale. Denne agendaen omfatter, men er ikke begrenset til, utarmet uran.