Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Miner og eksplosiver

Miner og eksplosiver

Miner og eksplosiver

Miner, blindgjengere fra klaseammunisjon og andre eksplosive krigsetterlatenskaper er en alvorlig og konstant trussel for sivile.

Miner kan enten være antipersonellminer eller antikjøretøyminer. De blir plassert på eller under bakken, er laget av plastikk, metall og andre materialer, og inneholder eksplosiver og splinter. De aktiveres for eksempel når noen tråkker eller kjører på dem.

Artikkel 2.1 i Minekonvensjonen definerer en antipersonellmine som: «en mine som er konstruert for å eksplodere som følge av en persons nærvær, nærhet eller berøring, og som vil skade eller drepe en eller flere personer, eller sette dem ut av spill.» Dette betyr at konvensjonen forbyr miner som utløses av ofrene, mens bruken av noen miner som fjernutløses er tillatt.

Det finnes ikke noe troverdig anslag over hvor mange miner som ligger i bakken verden over. Men det nøyaktige antallet er mindre viktig enn de humanitære konsekvensene som bruken av miner har fått. Bare to eller tre miner, eller til og med bare mistanker om at det finnes miner, kan føre til at et landområde blir ubrukelig.

Mange land har allerede klart å rydde alle sine minelagte områder. Men fortsatt gjenstår det et betydelig arbeid før målet om en minefri verden er nådd. 

DEFINITIONS

Mine:

According to the Mine Ban Treaty, an antipersonnel mine “means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons."

Made of plastic, metal or other materials, they contain explosives and sometimes pieces of metal or other objects meant to cause additional injury. They can be activated by direct pressure from above, by pressure put on a wire or filament attached to a pull switch, or even simply by the proximity of a person within a predetermined distance. (Source: International Campaign to Ban Landmines)

Explosice Remnants of War:

According to the Landmine Monitor, explosive remnants of war (ERW) are explosive munitions left behind after a conflict has ended. They include unexploded artillery shells, grenades, mortars, rockets, air-dropped bombs, and cluster munitions. Under the international legal definition, ERW consist of unexploded ordnance (UXO) and abandoned explosive ordnance (AXO), but not mines.

Cluster Munition Remnants (CMR):

Cluster munition refers to a conventional munition that is designed to disperse or release explosive sub-munitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. (CCM)  (Source: www.mineactionstandards.org )