Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Truslene Overskudd av våpen

Overskudd av våpen

Overskudd av våpen

Det er mange faktorer som bidrar til den globale opphopningen av våpen og ammunisjon. Det kan skyldes manglende bevissthet, åpenhet eller tillit, fravær av nasjonale retningslinjer, mangelfull opplæring og liten kapasitet i de væpnede styrkene og/eller manglende ressurser fra givere. At overskudd med våpen og ammunisjon ikke blir destruert må betraktes som et humanitært problem.