Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Verktøy Metodikk Kartlegging av klasebomber

Kartlegging av klasebomber

Kartlegging av klasebomber

Norsk Folkehjelp har utviklet en egen metode for å kartlegge blindgjengere etter klaseammunisjon. Metoden, som har fått navnet Cluster Munition Remnants Survey (CMRS), tar hensyn til det som er karakteristisk for denne våpentypen, hvordan og hvor den er brukt og hvilke egenskaper den har. Metoden har vist seg å være svært effektiv når det det gjelder å definere områder hvor det er risiko for rester etter klaseammunisjon, såkalte Confirmed Hazardous Areas (CHAs).  

Metoden kan beskrives som en prosess med fem faser: Informasjonsinnhenting, ikke-teknisk kartlegging, konsekvensanalyse, teknisk kartlegging og rydding. 

Den første fasen er informasjonsinnhenting, på fagspråket kalt ”desk assessment”. Hensikten er å identifisere områder hvor det kan være rester etter klaseammunisjon. Det innebærer å studere offentlige dokumenter som for eksempel militære rapporter om bombingen, registre over skader og andre tilgjengelige kilder. God forvaltning og vurdering av den informasjonen som kommer fram er svært viktig i denne fasen. Informasjonsinnhentingen vil som regel resultere i at potensielt farlige områder blir identifisert. Da starter kartleggingsarbeidet.

 

Neste fase er ikke-teknisk kartlegging (non-technical survey). I denne fasen blir dataene fra informasjonsinnhentingen i forrige fase verifisert. Erfarne kartleggingsteam studerer og analyserer først dataene, deretter besøker de området og snakker med folk som bor der. Teamet leter også etter synlige tegn – som bombebeholdere osv. Den ikke-tekniske kartleggingen blir noen ganger kombinert med en analyse av de sosio-økonomiske konsekvensene av rester etter klaseammunisjon. En slik analyse kan være til hjelp for å prioritere hvilke områder som skal ryddes.

Ikke-teknisk kartlegging kan noen ganger angi farlige områder (CHAs) med ganske stor nøyaktighet. Andre ganger må det suppleres med teknisk kartlegging (technical survey) for en enda mer nøyaktig angivelse. I denne fasen brukes rydderessurser for å innhente mer informasjon – det være seg manuelle eksplosivryddere, hunder eller maskiner. Den tekniske kartleggingen vil kunne endelig bekrefte eller avkrefte at et område inneholder blindgjengere etter klaseammunisjon eller andre eksplosiver.

Dersom det blir bekreftet at det finnes rester etter klaseammunisjon i område, følger ryddefasen (follow-on clearance). Det blir imidlertid ikke startet rydding før områdets størrelse er definert og behovet for personell og andre ressurser er avklart.