Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Verktøy Metodikk Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse er et verktøy Norsk Folkehjelp har brukt i mange år. Metoden kan hjelpe oss med å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunn som er rammet av miner og eksplosive rester etter krig. Siden 2011 har Norsk Folkehjelp videreutviklet metoden slik at den kan gi en helhetlig forståelse av konsekvensene av vår virksomhet i en større sammenheng enn på landsbynivå. Vi har nå definert tre nivåer: Landnivå (nivå 0), Provins- eller distriktsnivå (nivå 1) og Landsby- lokalsamfunnsnivå (nivå 2). Vi har inkorporert tanken om  konsekvensanalyse helt fra starten av, og det inngår som en naturlig del allerede i planleggingsfasen av programmene. 

Analysen må tilpasses konteksten i hvert land for å sikre at vi får en relevant og realistisk forståelse av hvordan mine- og eksplosivfaren virker inn på folks liv. I Sør-Sudan for eksempel, bruker ikke folk minelagt land, mens i Laos og Vietnam, bruker folk landområder selv om det finnes klaseammunisjon der.

I tillegg er det andre faktorer og mekanismer som vi må tenke på når vi skal bruke konsekvensanalyse. Det kan for eksempel være ulike prioriteringer mellom nasjonalt og lokalt nivå eller landet kan befinne seg på et post-konfliktstadium og være avhengig av nødhjelp. Vi må også analysere politiske og økonomiske interesser. 

IA pic 1
IA pic 2
IA pic 3

Bilder (f.v.): 1) Laos: Teammedlemmer intervjuer folk og tegner et kart over landsbyen.  2) Libanon: Barn og dyr har fri tilgang til land etter rydding. 3. Senegal: Da minene ble fjernet kunne lokalbefolkningen høste cashewnøtter.