Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Verktøy Verktøykassa Mekanisk rydding

Mekanisk rydding

Mekanisk rydding

Pansrede maskiner med forskjellige typer redskaper blir brukt for å søke over store områder og avgrense et mine- eller eksplosivproblem, eller for å bearbeide grunnen før rydding med andre midler. 

Mineryddingsmaskinene er vanligvis utstyrt enten med roterende kjettinger med hammere på, som detonerer miner og eksplosive krigsetterlatenskaper som ligger i bakken, eller med utstyr som harver eller freser opp grunnen. Noen maskiner bruker dybdekontrollsystemer og styres fra et førerhus. Andre er mindre og kan fjernstyres. Det har vært en utvikling fra tunge, militære maskiner til lettere og mer fleksible maskiner. 

Forskjellige oppfølgingsteknikker blir brukt for å sikre at området er trygt etter at minemaskinen har vært der. Oppfølgingsteknikkene kan være alt fra visuelle søk til bruk av hunder og full manuell rydding, avhengig av terreng, vegetasjon, type eksplosiver og gjeldende regler i landet.

Maskinell minerydding er svært effektivt på store flater, men maskinene er dyre i innkjøp og krever et kostbart logistikk- og vedlikeholdssystem.