Hjem Vårt arbeid Mine- og eksplosivrydding Verktøy Verktøykassa Rydding ved hjelp av dyr

Rydding ved hjelp av dyr

Rydding ved hjelp av dyr

Hunder kan læres opp til å lukte seg fram til nedgravde miner og ueksplodert ammunisjon. De er et uunnværlig verktøy i Norsk Folkehjelps mine- og eksplosivrydding.

Når hunden finner en mine, setter den seg rolig ned og stirrer på bakken. Slik markerer den for hundeføreren sin at den har gjort et funn. Deretter blir minen gravd fram og fjernet på en trygg måte, før den blir sprengt. Hundeføreren premierer hunden med å la den leke en stund med en gummikong, og dette er dens store motivasjon. Sikkerhet er høyt prioritert. Ingen av Norsk Folkehjelps hunder har noen gang blitt skadet eller drept av miner eller annen eksplosiv ammunisjon.

Når Norsk Folkehjelps hunder er ute på oppdrag brukes de først i et langlinesøk, der hundeføreren står utenfor området som avsøkes. Deretter brukes hunden i et kortlinesøk, der hundeføreren går i området som hunden har klarert. Norsk Folkehjelp er den eneste organisasjonen som bruker denne metoden.

Hundene gjør også en fantastisk jobb i terreng som er krevende eller umulig for maskiner og manuelle ryddere å ta seg fram i. Dette kan enten være på grunn av ulendt og bratt terreng, der grunnen er svært hard og steinete, eller der det er et så høyt naturlig mineralinnhold i bakken eller så mye metallsplinter at det ikke er hensiktsmessig å bruke metalldetektorer. Det eneste som stopper hunder er tett vegetasjon. 

Der miner og eksplosive krigsetterlatenskaper ligger dypt begravet er de noen ganger den eneste måten å løse oppdraget på. I Etiopia for eksempel, finner Norsk Folkehjelps hunder miner to meter under bakken. I Kambodsja har vi gjort forsøk der de har funnet miner som ligger så langt som seks meter under bakken.

 

 

Hundene kan

finne en mine som ligger så langt som 6 meter ned i bakken

finne en mine som har ligget nedgravd i bakken i over 40 år

finne en mine 20 ganger raskere enn en minerydder med metallsøker

frigjøre 800 kvm dyrkbar mark i løpet av én arbeidsdag