Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Bli Frivillig

Vil du bli frivillig i Norsk Folkehjelp?

De frivillige mannskapene i Norsk Folkehjelp er en viktig del av beredskapen i Norge, og vi vil gjerne ha flere med på laget!

Som frivillig hos oss kan du engasjere deg i det du interesserer deg for innen redningstjeneste og førstehjelp. Våre frivillige bidrar blant annet som søk- og redningsmannskap, førstehjelpere på ulike arrangementer eller som førstehjelpsinstruktører.

Vi har lokallag over hele landet som er organisert etter lokale behov. Noen lokallag har spesialisert seg på søk- og redningsoppdrag, mens andre jobber mest med førstehjelpstjenester på ulike arrangementer og førstehjelpsopplæring.

Innen redningstjenesten er det stor variasjon i hva ulike lokalsamfunn trenger. Noen lokallag har spesialisert seg på vinter- og skredberedskap, noen har flest leteaksjoner i fjell- og turterreng, mens andre som oftest opererer i urbane strøk.

 

 • Førstehjelper
 • Søk- og redningsmannskap
 • Skredmannskap
 • Førstehjelper

  Du kan bli en av våre dyktige førstehjelpere og være med å redde liv. 

  I Norsk Folkehjelp lærer du livreddende førstehjelp, behandling av idrettsskader og enkel akuttmedisin - og du får mulighet til å bruke kunnskapen i praksis. 

  Vi er en av de største aktørene innen førstehjelpstjenester på idrettsstevner, konserter og andre arrangementer over hele landet, og sørger for beredskapen på blant annet Norway Cup og Oslo Maraton. Som autorisert førstehjelper kan du være med på alle slike tjenester.  

  Du kan også ta videre utdanning og bli:
  Akutthjelper som kan hjelpe ved akutt sykdom inntil ambulansen kommer
  Førstehjelpsinstruktør og bidra til den viktige jobben med å lære bort førstehjelp til samfunnet
  - Frivillig ambulansemannskap som bistår helsevesenet på store arrangementer eller når det offentlige har for få ressurser. 

  Hvem trenger vi? 
  Vi ønsker deg som er interessert i førstehjelp og ønsker å bidra på ulike tjenester, øvelser og aktiviteter sammen med lokallaget ditt. For å bli førstehjelper må du gjennomføre et 30-timers førstehjelpskurs, bestå autorisasjonsprøve og være fylt 18 år.  

  Hva tilbyr vi? 
  Vi tilbyr førstehjelpskurset «Kvalifisert nivå førstehjelp» (30 timer) gratis til alle medlemmer. Når dette kurset er bestått, er du godkjent førstehjelper og kan bidra på førstehjelpstjenester. Etter dette kan du ta videre utdanning og bli førstehjelpsinstruktør, akutthjelper eller mannskap på våre frivillige ambulanser. 

  Hvordan blir du førstehjelper?
  Er du interessert i å bli frivillig, ber vi om at du sender en mail til beredskap@folkehjelp.no med navn, telefonnummer, adresse og hva du er interessert i, så tar vi kontakt så raskt som mulig og hjelper deg videre.

 • Søk- og redningsmannskap

  Som frivillig redningsmannskap står du i beredskap døgnet rundt, hele året.

  Vi rykker ut umiddelbart når politiet trenger hjelp til å finne noen som er savnet, eller hvis noen har skadet seg på tur - uansett vær og føre.

  Du vil også være i beredskap ved katastrofer og kan bli kalt ut ved naturkatastrofer og store ulykker.

  Som mannskap hos oss er du en del av en viktig aktør i den norske redningstjenesten, med over 70 redningsgrupper og 2000 mannskaper som årlig deltar i over 300 aksjoner.

  Hvem trenger vi?
  Vi trenger deg som er i normalt god fysisk form, er vant til å ferdes ute og kan operere utendørs under de fleste forhold. Som redningsmannskap må du være villig til å stå i beredskap og rykke ut uansett når alarmen skulle gå. Du må også være villig til å være med på treninger jevnlig for å være best mulig rustet når alarmen går.

  Hva tilbyr vi?
  Vårt overordnede mål er å gi rask og riktig bistand til den som trenger hjelp. Du vil derfor få grundig opplæring slik at du skal kunne bidra under de fleste forhold. For å bli godkjent redningsmannskap må du ta vårt søk- og redningskurs (36 timer) og grunnleggende førstehjelpskurs (30 timer). I tillegg må du være fylt 18 år.

  Hvordan melder du deg inn?
  Er du interessert i å bli frivillig, ber vi om at du sender en mail til beredskap@folkehjelp.no med navn, telefonnummer, adresse og hva du er interessert i, så tar vi kontakt så raskt som mulig.

 • Skredmannskap

  Som skredmannskap er du klar til å rykke ut umiddelbart når skredalarmen går.

  Når skredalarmen går, haster det. Hvis noen er blitt tatt av et skred, vet vi at minuttene teller hvis de skal reddes ut i live.

  Våre skredmannskaper er derfor i beredskap 24/7, og har ofte skredutstyret med seg i bilen – klar til utrykning når som helst - når det er skredsesong. De følger også med på lokale forhold gjennom vinteren og er oppdatert på skredfaren der de bor.

  Som skredmannskap i Norsk Folkehjelp er du del av en livreddende innsats vinters tid.

  Hvem trenger vi? 
  Vi trenger deg som er vant til å ferdes ute vinters tid, og som ønsker å lære mer om skred og skredinnsats.

  Vi trenger deg som er i normalt god fysisk form, er vant til å ferdes ute vinters tid og kan operere utendørs under de fleste forhold. En skredinnsats kan være fysisk krevende, og du må kunne jobbe under tidvis tunge forhold og i dårlig vær.

  Som skredmannskap må du være villig til å stå i beredskap og rykke ut uansett når alarmen skulle gå. Du må også være villig til å være med på treninger jevnlig for å være best mulig rustet når alarmen går.

  Hva tilbyr vi? 
  Vi tilbyr deg nødvendige kurs innen søk, redning og snøskred. Du vil blant annet få grundig opplæring i vurdering av sikkerhet i skredinnsats, kunnskap om skred og skredfare, ferdsel i skredfarlig terreng, organisert redning i skred og pasienthåndtering.

  For å bli godkjent skredmannskap må du ta vårt grunnleggende førstehjelpskurs (30 timer), søk- og redningskurs (36 timer) og vårt skredkurs (20 timer). I tillegg må du være fylt 18 år.

  Hvordan melder du deg inn? 
  Er du interessert i å bli frivillig, ber vi om at du sender en mail til beredskap@folkehjelp.no med navn, telefonnummer, adresse og hva du er interessert i, så tar vi kontakt så raskt som mulig.