Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Om koronaviruset (covid-19)

Om koronaviruset (covid-19)

_Q7A4433_redigert

 

Her finner du informasjon om koronaviruset for alle lokallag, medlemmer og nye frivillige i Norsk Folkehjelp. Denne siden oppdateres og videreutvikles fortløpende.

Vi anbefaler at du bruker disse kildene for å holde deg oppdatert på koronaviruset: Folkehelseinstituttet og  Helsenorge .

Alle tjenester er inntil videre avlyst av myndighetene.

 • Viktige dokumenter
 • Informasjon til mannskaper
 • Nye frivillige
 • Ekstra beredskapstiltak
 • Egne aktiviteter
 • Viktige dokumenter

  Rapportering av innsats

  Alle lokallag som har vært i innsats i forbindelse med koronaviruset bes om å fylle ut denne innsatsrapporten  fortløpende.

  Det er viktig at all innsats i forbindelse med koronaviruset rapporteres, slik at vi får en samlet oversikt over den enorme innsatsen som nå legges ned for samfunnet.

   

  Siste nytt om situasjonen fra Sentralt Sanitetsutvalg

   

  Søknadsskjema for støtte til kostnader ved koronainnsats

   

  Søknad om smittevernutstyr

  Her kan du melde inn ditt lokallags behov for smittevernutstyr.

   

  Tilskuddsordning for samfunnspolitisk arbeid

   

  Retningslinjer for innsats i forbindelse med koronaviruset

  «Disse retningslinjene ble utarbeidet før vi fikk positiv tilbakemelding fra Justisdepartementet om at yrkesskadeforsikring gjennom statens pensjonskasse nå er utvidet til også å omfatte oppdrag vi tar på oss i forbindelse med pandemien. Det betyr at er du medlem, så har du også yrkesskadeforsikring. Viktig at frivillige som melder seg er informert om at de ikke er forsikret hvis de ikke melder seg inn som medlem.»

   

  Mobilisering av nye frivillige og medlemmer som ikke er aktive

   

  Nye medlemmer må signere disse dokumentene:

   

  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på  beredskap@folkehjelp.no eller vår sentrale vakttelefon for koronasituasjonen: 40 40 44 05.

 • Informasjon til mannskaper

  Under finner du viktig informasjon og presiseringer til alle mannskaper i Norsk Folkehjelp.

   

  Mannskaper som er syke, har mistanke om at de er smittet, er i en risikogruppe eller vært på reise i risikoområder:

  • Følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger som andre borgere
  • Deltar ikke i Norsk Folkehjelps beredskap eller på aktiviteter så lenge en er en risiko for å smitte andre
  • Unngår kontakt med andre operative mannskaper eller helsepersonell, med mindre det er strengt nødvendig

   

  Kontakt med pasienter og eventuelt sårbare grupper:

  • Ved kontakt med pasient/publikum bør ett mannskap først tilnærme seg vedkommende for å avklare om personen burde vært i hjemmekarantene/-isolasjon 
  • Personer med mistenkt koronasmitte anbefales å ringe fastlege eller legevakt
  • Ved førstehjelpstjenester og stasjonær vakt (som for eksempel vakthytte på vinterfjellet), må det legges en plan for håndtering av smittetilfeller/mistanke om smitte

   

  God hygiene for å forebygge smitte er svært viktig!

  God håndvask er det beste og viktigste forebyggende tiltaket du kan gjøre. Hånddesinfeksjon kan eventuelt kombineres med god håndvask. Vask gjerne også jevnlig kontaktflater som mobil, dørhåndtak og lignende (les mer om dette under generell informasjon).

  • Det anbefales sterkt at man unngår håndhilsing og klemming

  Under følger FHIs råd til vaner som forebygger smitte. Denne plakaten kan du også laste ned og skrive ut selv .

   

  20200129 Hygieneplakat-bokmål

   

  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på  beredskap@folkehjelp.no eller vår sentrale vakttelefon for koronasituasjonen: 40 40 44 05.

 • Nye frivillige

  Til frivillige som ønsker å bidra i forbindelse med koronaviruset

  Norsk Folkehjelp setter utrolig stor pris på tilstrømningen av frivillige som vil bistå oss i forbindelse med innsats i samfunnet.

  Ett av våre lokale lag vil ta kontakt og informere dere om kva dere kan bidra med i de ulike kommunene. Vi har forskjellige oppgaver litt etter hvor det er i landet. Eksempler på dette er:

  • Transport av mat og medisiner til mulige koronasmittede i hjemmekarantene
  • Bemanning av beredskapsambulanser
  • Bistå i helsevesenet ved mangel på helsepersonell
  • Akutthjelperoppdrag
  • Informasjonstjeneste på flyplasser, veisperringer og båthavn

  Meld din interesse til: beredskap@folkehjelp.no

   

  Til lokallagene i Norsk Folkehjelp

  Det er viktig at dere som er i lokallagene forbereder dere og tar godt imot de frivillige som ønsker å bidra. Vurder å gjøre følgende:

  • Etabler en kontaktperson som organiserer kontakt mot de frivillige
  • Tilgjengeliggjør kontaktinformasjon til lokallaget
  • Vurder hvilke oppgaver dere kan organisere frivillige i
  • Har dere ikke et tilbud – henvis vedkommende til en annen organisasjon i nærmiljøet

  Husk:
  Yrkesskadeforsikring gjennom statens pensjonskasse er utvidet til også å omfatte oppdrag vi tar på oss i forbindelse med pandemien. Det betyr at dersom du er medlem i Norsk Folkehjelp, så har du også yrkesskadeforsikring. Det er viktig at alle nye frivillige er informert om at de ikke er forsikret hvis de ikke melder seg inn som medlem.

   

  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på  beredskap@folkehjelp.no eller vår sentrale vakttelefon for koronasituasjonen: 40 40 44 05.

 • Ekstra beredskapstiltak

  Under følger en liste over forespørsler Norsk Folkehjelps lokallag kan forvente å få i forbindelse med koronaviruset. Listen vil oppdateres kontinuerlig etter hvert som situasjonen utvikler seg.

  Alle oppgaver skal være på oppdrag fra helsemyndigheter - det vil si kommunehelsetjenesten eller lokalt helseforetak. Egensikkerhet og beskyttelse mot smitte skal til enhver tid ivaretas.

   

  Hvilke oppgaver kan vi ta på oss?

  • Transport av mat og medisiner til mulige koronasmittede i hjemme-karantene
  • Vi kan etter nærmere avtale med helsetjenesten i kommunen vurdere behov for psykososial oppfølging via telefon eller via sosiale medier med personer i hjemme-karantene
  • Bemanning av beredskapsambulanser
  • Akutthjelperoppdrag
  • Ekstra bemanning i forbindelse med påsken
  • Bistå i helsevesenet ved mangel på helsepersonell
  • Informasjonsspredning til spesielle grupper, som for eksempel innvandrere

  I noen av tilfellene kreves det at vi er utstyrt med smittevernutstyr og har hatt opplæring i bruk av dette, samt hygienetiltak. Helseforetaket eller kommunehelsetjeneste må stille med utstyr og opplæring. Det må være samsvar mellom opplæring og arbeidsoppgaver for å oppfylle kravet til forsvarlighet.

  Vær sikker på at mannskaper som skal i innsats er forsikret. Dersom dere ikke har tegnet egen forsikring, kan dere be oppdragsgiver sørge for dette før dere påbegynner innsats.

   

  Hvilke oppgaver kan vi ikke ta på oss?

  • Transport av mulige koronasmittede
  • Motta retur av varer (gjelder også søppel og pant) fra personer i hjemme-karantene
  • Motta kontanter fra personer i hjemme-karantene
  • Oppgaver som innebærer å ta i døra eller gå inn til personer i hjemme-karantene
  • Koordinerende rolle på mottak for testing av smitte
  • Fysisk psykososial oppfølging til mennesker i karantene
  • Sanitetstjenester som innebærer risiko for smitte (etter å ha avklart med kommunelege), se mer om dette under fanen «gjennomføring av tjenester»

   

  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på  beredskap@folkehjelp.no eller vår sentrale vakttelefon for koronasituasjonen: 40 40 44 05.

 • Egne aktiviteter

  Alle lokallag skal utsette eller avlyse aktiviteter som ikke er nødvendige, samt møter der dere fysisk møter hverandre.
  Dette inkluderer osgå alle interne og eksterne kurs (inkludert førstehjelpskurs)

  • Nødvendig opplæring og møteaktivitet som gjelder innsats i forbindelse med koronaviruset må gjennomføres, men prøv å unngå å samle store grupper til fysiske møter. Vurder digitale verktøy og møteplasser i stedet for fysiske møter der det er mulig
  • Vanlig beredskap i forhold til redningstjeneste, pasientoppdrag utenfor vei, og beredskapsambulanse opprettholdes
  • Det er viktig å ha kontinuerlig fokus på hygiene og forebygging av smittefare. Norsk Folkehjelp er en viktig ressurs for samfunnet, det er derfor viktig at flest mulig av dere holdes smittefri og utenfor karantene.
  • Krav om resertifisering av mannskaper fravikes inntil ny informasjon om dette kommer

   

  For samfunnspolitiske lag/Solidaritetsungdom

  • Ved spørsmål om å hjelpe kommuner eller institusjoner med oppgaver, er det viktig å kartlegge hva forespørselen gjelder. Vi anbefaler deretter at det søkes råd hos nærliggende sanitetsgrupper eller hos administrasjonen
  • Det er viktig at alle frivillige får den opplæringen de trenger før de utfører en oppgave, slik at de ikke selv utsettes for smitte eller blir smittebærere
  • Lokallag med integreringsaktiviteter bes om å kommunisere tydelig – og på et forståelig språk – hvorfor aktivitetene utsettes, og bidra til god informasjonsspredning om de norske helsemyndighetenes råd overfor grupper med andre morsmål enn norsk

   

  Om spesifikke regionale/nasjonale arrangementer:

  Fagkonferanse Sanitet

  Fagkonferanse Sanitet i april er avlyst. Per nå er det ikke lagt opp til noe alternativ til høsten.

  De som allerede har bestilt og betalt flybilletter og eventuelt togbilletter prøve å få disse refundert/redusert hos flyselskap/reisebyrå eller via forsikring. De som kan dokumentere at de har forsøkt å få refusjon, men fortsatt sitter igjen med utgifter for reise til konferansen, vil få disse utgiftene refundert av Norsk Folkehjelp sentralt.

  Lokallagene må sende inn faktura samlet for sine deltakere.

   

  Utgifter ved regionale årsmøter

  Til regionene: Dersom regionen har utgifter med hotell eller andre ting som hotellet ikke ettergir, så vil dette dekkes av Norsk Folkehjelp sentralt. Forsøk først å få redusert kostnaden direkte til hotellet, med henvisning til myndighetenes krav om avlysning.

  Til lokallagene: Dersom lokallag har bestilt/betalt reise i forbindelse med regionenes avlyste årsmøter, så vil dette dekkes av Norsk Folkehjelp Sentralt. Forsøk å få refundert/redusert kostanden hos flyselskap/reisebyrå eller via forsikring. De som kan dokumentere at de har forsøkt å få refusjon, men fortsatt sitter igjen med utgifter for reise til regionens årsmøte, vil få disse utgiftene refundert av Norsk Folkehjelp sentralt.

   

  Utgifter ved andre samlinger

  Dersom dere har utgifter med andre sentrale eller regionale aktiviteter som nå er avlyst, kan dere be om refusjon av disse utgiftene. Dette gjelder kun Norsk Folkehjelps egne arrangementer, og ikke deltakelse på eksterne avlyste arrangementer.

   

  Hvordan ber dere om refusjon av utgifter?

  Send faktura per lokallag (eller for regionen) på mail til faktura@npaid.org, eller per post til: 

  Norsk Folkehjelp
  Postboks 8844, Youngstorget
  0028 Oslo

  Merk brevet: Espen Brekke, refusjon av utgifter ifm avlysning av …….

  Vedlegg til mail/brev:

  • Dokumentasjon av faktiske utgifter, kopi av flybilletter, kopi av faktura fra hotell – gjelder regioner.
  • Dokumentasjon av dialog med reiseselskap om å få refundert utgiftene fra selskapet/flyselskapet.

   

  Regionale kurs – grunnkurs ledelse og instruksjon

  Disse kursene er avlyst frem til og med sommeren.

   

  Sentrale kurs

  Sentrale kurs 2020 er avlyst.

   

  Sommercamp for Sanitetsungdom

  Sommercamp 2020 er avlyst.

   

  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss på  beredskap@folkehjelp.no eller vår sentrale vakttelefon for koronasituasjonen: 40 40 44 05.

 

Om artikkelen

ENDRINGSLOGG

25.03.20: Lagt til brev fra Forsvarsdepartementet angående innkalling til militærtjenesten under koronakrisen. Lagt til brev fra Sentralt Sanitetsutvalg til lokallagene om økonomiske konsekvenser i forbindelse med koronaviruset. Lagt til oppdaterte retningslinjer for redningsoppdrag. Alle dokumentene ligger under fanen "Viktige dokumenter".

24.03.20: Lagt til oppdatert rundskriv om yrkesskadeforsikring for frivillige under fanen "Viktige dokumenter".

20.03.20: Lagt til e-læringskurs i smittevern og prosedyre for alvorlig hendelse under koronasituasjonen. Begge disse ligger under fanen "Viktige dokumenter".

16.03.20 Fjernet fanen "Generell informasjon" og lagt til ny fane som heter "Viktige dokumenter". Alle retningslinjer og brev er flyttet til den nye fanen, og vi har lagt til brev med tips til mottak og organisering av nye frivillige. Søknadsskjema for ekstra kostnader knyttet til koronainnsats er lagt inn. Informasjon om avlyste arrangementer og hvordan man får refundert utgifter er oppdatert under fanen "Egne aktiviteter".

15.03.20 Flyttet lenker til FHI og HelseNorge til topp i fanene "Generell informasjon" og "Informasjon til mannskaper". La ut brev fra Sentralt Sanitetsutvalg til mannskaper og lokallag under fanen Informasjon til mannskaper.

14.03.20: Fjernet fane for Aktiviteter da alle akiviteter er avlyst av myndighetene. Lagt til boks med link til informasjon på flere språk under fane Generell informasjon. Lagt til ny fane med informasjon til "Nye frivillige". Under fanen Ekstra beredskapstiltak. Lagt til Helsedirektoratets retningslinjer for frivillige organisasjoner. Lagt til retningslinjer for innsats under redningsaksjoner. Lagt til forslag til avtale mellom lokallag og kommune.

13.03.20: Lagt til retningslinjer for utlevering av nødvendige varer til mennesker i karantene eller isolering under fanen "Ekstra beredskapstiltak". Her er det også lagt til: "brev til medlemmer" og "brev til tidligere aktive sanitetsmannskaper", samt rapporteringsskjema for innsats i forbindelse med koronaviruset.

12.03.20: Opprettet endringslogg og lagt til fanen "Egne aktiviteter" med innhold. Nummer til sentral vakttelefon legges inn på sidene.

11.03.20: Siden oppdateres under fanene "Informasjon til mannskaper" og "Gjennomføring av tjenester" etter nye råd fra Folkehelseinstituttet.

10.03.20: Fanen "Ekstra beredskapstiltak" oppdateres med oppdaterte råd vedrørende forespørsler vi kan forvente å få fremover.

09.03.20: Siden opprettes. Fanene "Generell informasjon", "Informasjon til mannskaper" og "Gjennomføring av tjenester" legges til med innhold. Kilder brukt til innholdet: fhi.no og helsenorge.no.