Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Redningstjenesten

Redningstjenesten

Redningsaksjon i Tromsø (foto: Werner Anderson)

De frivillige mannskapene i Norsk Folkehjelp Sanitet samarbeider med politiet, ambulansetjeneste, redningshelikoptre og båter. Når vær, terreng og føre stanser de profesjonelle er de frivillige egnet til å fortsette for å redde mennesker i nød.

Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten. Med omkring 60 sanitetsgrupper og rundt 2000 operative mannskaper utgjør vi en betydelig ressurs. Årlig deltar mannskaper fra Norsk Folkehjelp i over 300 redningsoppdrag over det hele land.

Vårt overordnede mål er å gi rask og riktig bistand til den eller de som er nødstedt. Gjennom en oppdatert utdanning og fokus på kvalitet er våre mannskaper godt forberedt på å yte innsats under de fleste forhold.

Aksjoner
Norsk Folkehjelp står i beredskap for redningstjenesten på flere område. Flertallet av de aksjonene der organisasjonen er i innsats er søk etter savnet. Når noen går seg bort i fjellet, i skogen eller ved sjøen, stiller frivillige mannskaper fra redningstjenesten opp for å redde liv og begrense skade.

Norsk Folkehjelp har også beredskap for innsats ved katastrofehendelser. Det innebærer at man kan bli kalt ut ved naturkatastrofer slik som flom, og ved store ulykker.

Frivillig i redningstjenesten
Norsk Folkehjelp trenger deg som er vant til å ferdes ute og som er i normalt god fysisk form. Deltagelse i redningsoppdrag krever at man kan operere utendørs under de fleste forhold. For å være med i redningstjenesten trenger du ikke å være noen supermann, men du må kunne ta vare på deg selv og samtidig kunne yte bistand til den eller de som er nødstedt.

Norsk Folkehjelp utdanner mannskaper og ledere for innsats i redningstjenesten.