Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Redningstjenesten Båt og søk langs sjø

Båt og søk langs sjø

Lang kyst og mange fjellvann

En del av våre redningsgrupper har god beredskap for innsats på sjøen og langs land. Vår beredskap brukes stort sett innaskjærs ved båtulykker og meldinger om savnet person.

Norsk Folkehjelp fører den nasjonale drukningsstatistikken i Norge. Den viser dessverre at alt for mange mennesker drukner hvert år. Folk drukner i forbindelse med bl.a. båtkollisjoner, fall på sjøen, forlis og folk går gjennom islagte vann.

Selv om den akutte fasen oftest dekkes av brannvesen, helikopter, ambulanse og redningsskøyter er det til tider behov for frivillige mannskaper i tillegg. Det er ikke alltid at en vet hvor de forulykkede falt i sjøen og om de har druknet, flyter i sjøen, eller har kommet seg til land. Norsk Folkehjelp stiller da med båter og søker på sjøen og langs land. Samtidig går mannskaper i strandsonen og leter der etter de savnede.

På fjellet er det få ressurser ved ulykker i fjellvann. Da kan det være avgjørende å få på plass mannskaper og småbåter fra Norsk Folkehjelp.

Tiden er en kritisk faktor ved ulykker i vann. Overlevelsesmulighetene minsker fort pga drukningsfare og nedkjøling. Disse aksjonene går ofte over i en fase som kalles "søk etter antatt omkomne" og ledes direkte av politiet uten Hovedredningssentralen.