Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Redningstjenesten Leteaksjoner og assistanse til skadde

Leteaksjoner og assistanse til skadde

"Savnet jeger funnet i god behold"

Flere ganger hver uke, gjennom hele året, ber politiet og Hovedredningsentralene (HRS) om hjelp fra frivillige hjelpeorganisasjoner til å lete etter savnede personer.

I tillegg til offentlige etater som politiet, ambulansetjeneste, luftambulanse og luftforsvarets redningshelikopter er det vi frivillige som er ryggraden i redningstjenesten.

Politiet har som regel få ressurser som begrenser seg til å lede aksjoner sammen med oss. Noen steder stiller de også med hundeekvipasjer. Ambulansetjenesten stopper som regel like ved vei både av beredskapshensyn og utstyrsmessig til å gjøre en jobb utenfor vei. Luftambulanse og redningshelikopter er svært effektive og er trent på alle oppdrag utenfor vei, men helikopter kan bli stoppet av lavt skydekke, snøvær og andre forhold.

Mannskaper som skal ut på leteaksjon kan møte alt fra asfalterte gater i byområder til frisk villmark langt fra allfarvei. Det er ikke sikkert alle kan eller ønsker å være med på alle typer ettersøkninger. Men uansett hvor folk er savnet så er det avgjørende at noen stiller opp for å lete etter dem. Dess lenger ut i skogen og opp på fjellet en drar, dess mer krevende blir oppgavene fysisk og utstyrsmessig. Våre mannskaper skal ta vare på seg selv med utstyr og mat.