Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Redningstjenesten Snøskredberedskap

Snøskredberedskap

Fra hvit idyll til drepende inferno

Snøskred krever rask innsats fra tilstedeværende og redningstjenesten. Utstyr må være 100% klart og mannskapene drillet for oppgaven.

Redningsaksjon i Tromsø (foto: Werner Anderson)

Noen fjellområder har normalt så store snømengder, er bratt nok og har menneskelig utfart slik at vi vet snøskred vil utløses hvert år. Snøskred kan forekomme over alt om terreng, snø og vind legger tilrette for det. Alle våre grupper som driver vinterberedskap har generell kunnskap og trening for innsats i snøskred. Men i de områdene som er spesielt utsatt er beredskapen forhøyet med egne skredgrupper.

Størst overlevelsesmulighet i et snøskred har en dersom noen umiddelbart starter raskt søk etter deg. Men samtidig må ressurser varsles og transporteres inn til skredet med helikopter og snøscooter. Både lavinehund og søkemannskaper er viktig så tidlig som mulig. Det søkes med skredsøkere, søkesonde og overflatesøk. Sikkerheten må samtidig ivarets for ingen skal bli tatt av nye ras.

Mannskaper i skredberedskap er godt trente på sine oppgaver. De har utstyr pakket klart og etter raskt klesskifte kan de være på plass som en svært viktig ressurs. Vinterfjellet skal ikke temmes, bare spille på lag. Mannskapene er nødt for å like snø, klare seg i all slags vær og kunne ta vare på seg selv. Vinterinteresserte fjellfolk får faglig påfyll med skredopplæring og nødvendig trening for å klare oppgavene som venter.