Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Sanitetsungdom Førstehjelp

Førstehjelp

Førstehjelp

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har førstehjelp som en av de viktigste aktivitetene. Sanitetsungdom følger samme opplæringen som sanitetsgruppene. Og dette bygger igjen på Norsk Førstehjelpsråd slik at alle lærer samme førstehjelp om de går på kurs hos oss, eller har et kurs i militæret. Sammen med kunnskap om førstehjelp er det viktig "å bruke hodet" i en hver situasjon. Sunn fornuft gir ofte gode resultater også innenfor førstehjelp. Sammen med litt mot, slik at en våger å gjøre noe, kan en hjelpe andre mennesker i situasjoner med skader eller sykdom. Kunnskap, mot og sunn fornuft gjør oss altså til gode førstehjelpere. Sanitetsungdom har jevnlig opplæring og øvelser i dette.

Kunnskapen du tilegner deg kan være avgjørende i situasjoner som truer liv og helse. Vi gir deg muligheten til å yte bedre hjelp ved en ulykkesituasjon og forbereder deg ikke bare faglig, men også mentalt. Den grunnleggende opplæringen du får med å være med i sanitetsungdommen, er ofte det som virker best i skadesituasjoner. Det å vite at de fleste vi skal hjelpe ute på fjellet ofte har problemer med nedkjøling i tillegg til skaden, er avgjørende for pasienten. Å huske å legge pasienten på et liggeunderlag og å tre på en lue kan være like viktig som å kunne avansert førstehjelp som en lærer senere i saniteten.

Som en del av Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom får du delta som mannskap på store og små arrangementer som for eksempel Norway Cup, Sesilåmi, konserter og idrettsarrangermenter. På disse sanitetsvaktene er sanitetsungdom underlagt sanitetsmannskapene, men kan få med seg viktig erfaring til de selv blir sanitetsmannskaper.

Link

Norsk Folkehjelp Sanitet

Førstehjelp