Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Sanitetsungdom Redningstjeneste

Redningstjeneste

Norsk Folkehjelp Sanitet er en av de største aktørene som deltar frivillig i redningstjenesten. Gjennom Norsk Folkehjelp Sanitetsungdoms kurs, samlinger og øvelser gir vi deg kompetansen du trenger for å delta på leteaksjoner som kvalifisert mannskap når du fyller 18 år. Alle mannskaper som deltar i redningstjenesten avlegger en teoretisk og praktisk test slik at vi vet at de kan takle de oppgavene som venter.

Når sanitetsungdom har samlinger og turer blir det ofte trent på å bruke radiosamband. Dette en slags "walkie talkie" som kun virker mellom redningsmannskapene, politi, ambulanser og redningshelikopter. Det trenes også på å transportere skadde 

Sanitetsungdom og sanitetsmannskaper trener på å pakke inn pasient og surre pasienten til båre slik at det kan foretas sikkert transport i terrenget.

pasienter på båre og pakke dem inn slik at de ikke fryser. Sanitetsgruppene har mye utstyr til lete- og redningsaksjoner og sanitetsungdom lærer seg opp i å bruke dette. Det kan være alt fra å kunne starte opp et strømaggregat til å bruke sondestang for å lete etter personer som er tatt av snøskred. Sanitetsungdom er ute og trener i snøen, er ute på mørke kvelder og er ute selv om det regner.

Mange av aktivitetene kan kombinere opplæring og "lek". Slik blir det kjekkere å lære det vi driver med og vi presser ingen lenger enn de selv synes er i orden. Det er ikke farlig å bli våt, men  vi ønsker ikke at noen skal fryse over lenger tid. Det skal være trygt å være sanitetsungdom i Norsk Folkehjelp og derfor fokuseres det mye på å unngå skader og uhell. Vi skal ha flotte skiturer uten å gå gjennom usikker is og vi skal trene på å lete i mørket uten at noen faller utenfor en skrent. Du bestemmer selv om du vil bli med i sanitetens beredskapsarbeid når du fyller 18 år. Uansett kan du fortsette i ungdomsgruppa til du er 23 år.

Link

Norsk Folkehjelp Sanitet

Redningstjeneste