Hjem Vårt arbeid Redningstjeneste og førstehjelp Sanitetsungdom Sentralt ungdomsutvalg

Sentralt ungdomsutvalg

Sondre Emil Torgersen er leder for sanitetsungdom. Han tar styringen for en av Norsk Folkehjelps viktige satsninger i årene fremover.

Leder Sondre Emil Torgersen er er oppvokst i en typisk Folkehjelpsfamilie med både far og mor som aktive mannskaper og ressursepersoner i Norsk Folkehjelp Jæren. Han går på videregående skole og studerer allmennefag. Sondre Emil er et friluftsmenneske og trives godt på vakthytta til lokallaget i Sirdal. Han er leder av den lokale sanitetsungdomsgruppen og har fått den til å bli en av de mest aktive og største i landet. På det siste ungdomslederkurset deltok Sondre Emil som arrangør og veilder. Han har ellers deltatt på nasjonale leirer og samlinger.

Utvalgssekretær og støtte fra administrasjonen: Espen Brekke.  espenb@npaid.org tlf 971 70 46