Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber

Hvor vi jobber

FAKTA OM UTVIKLINGSSAMARBEID

VISSTE DU AT:

Vi samarbeider med organisasjoner som mobiliserer for demokratisering og rettferdig fordeling av ressurser

Vi bidrar til å styrke partnerorganisasjoners mulighet og evne til å påvirke makthavere og beslutningstakere

Vi jobber for å redusere forskjellen mellom rik og fattig og mellom kvinner og menn