Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Bolivia

Bolivia

Bolivia

Hovedsamarbeidspartnerne våre i Bolivia er den nasjonale indianske bondebevegelsen, inkludert bondekvinnebevegelsen, inkludert de regionale avdelingene i Cochabamba og Santa Cruz. Samarbeidet er knyttet til organisasjonsutvikling, med særlig vekt på lederutvikling og politisk skolering. Mange ledere i den sosiale bevegelsen har gått inn i lokal, regional og nasjonal politikk og forvaltning og det er behov for å utvikle nye. Det er også et stort ønske om og behov for politisk skolering for medlemmer på ulike nivå i hvordan det politiske systemet er bygget opp og hvordan man kan delta politisk og påvirke politiske prosesser og lovutvikling.  

Bolivia er et land med stor økonomisk og sosial ulikhet og diskriminering som særlig rammer majoriteten av befolkningen som er urfolk. Det siste tiåret har landet vært preget av store endringer. Det startet rundt årtusenskiftet med sosiale mobiliseringer, marsjer og veiblokader med krav om nasjonal kontroll av naturressurser og en ny og rettferdig økonomisk politikk. I 2006 bidro den indianske bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen til at landet fikk sin første valgte indianske president, Evo Morales.

Store politiske endringer

Året etter begynte arbeidet med å utvikle en ny grunnlov og i januar 2009 ble den vedtatt ved folkeavstemming. Med den ble et viktig grunnlag lagt for bredere sosial deltakelse og demokrati. Grunnloven befester blant annet urfolksrettigheter og nasjonal kontroll over naturressursene.

Landet står midt i utfordrende politiske og økonomiske reformprosesser. Den nasjonale indianerbondebevegelsen, Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere, er aktive deltakere og støttespillere til regjeringens politikk. Samtidig er forholdet mellom de sosiale bevegelsene og myndighetene i perioder anstrengt fordi myndighetene ikke gir nok rom for reell deltakelse og innflytelse. Det er også uenighet mellom ulike sosiale organisasjoner om regjeringens politikk, særlig knyttet til naturressursforvaltning og fordeling av jord, der noen organisasjoner står i direkte opposisjon til regjeringen.

De politiske endringene de siste årene har provosert den tradisjonelle makteliten i Bolivia, både fordi de mister sine privilegier og misliker at landet har en indiansk president. Men den politiske opposisjonen i landet er svak.

Norsk Folkehjelp jobbet i Bolivia i perioden 1983-93 og startet opp igjen i 2005.  

Nyheter fra Bolivia:

Bolivia: Klappjakt på Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere

– Vi er svært bekymret for våre partnerorganisasjoner i Bolivia, sier Beate Thoresen, ansvarlig for Latin-Amerika i Norsk Folkehjelp.
11.11.2019 |

Kvinner krever likestilling i Bolivia

«Vårt mål er å iverksette likestillingsloven! Den sier at 50 % av representantene som stiller til valg skal være kvinner. Det gjelder kom...
17.09.2014 | Helle Berggrav Hanssen

Kaker for utdanning

-Overskuddet fra bakeriet plasserer vi et fond til helse og utdanning for barna i bygda, sier Marcelino Cruz, en av lederne i det nystart...
08.04.2014 | Helle Berggrav Hanssen

God dekning ingen selvfølge

Hver morgen, før soloppgang, står 61-åringen Valentín Colque opp for å ta fatt på den lange veien til arbeid. Og det er ikke et hvilket s...
08.07.2013 |

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-