Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Cuba

Cuba

Cuba

Norsk Folkehjelps partnerne på Cuba arbeider med å fremme nye former for sosial deltakelse, politisk skolering, desentralisering og matproduksjon. Flere tilrettelegger også for debatt, siden arenaene for å uttrykke kritikk og forslag fra det sivile samfunnet på Cuba fortsatt er få. Norsk Folkehjelp har partnere både i Havanna og på landsbygda.

Ingen store politiske endringer har funnet sted på Cuba siden Raul Castro overtok presidentembetet fra sin bror Fidel. Men i de senere årene har det vært stadig endringer av lover og regler og en gradvis omlegging av økonomien. Antall offentlig ansatte er kraftig redusert, migrasjonsforbudet er opphevet, desentraliseringen øker i omfang, det er flere delprivatiserte bedrifter og de statlige bedriftene er mer selvstendige. Regjeringen tar sikte på å omforme økonomien uten å ofre sosiale gevinster fra revolusjonen.

Store forskjeller

De økonomiske endringene øker forskjellene mellom folk fordi de først og fremst kommer de øvre sosiale lag til gode. Kjøpekraften til mange offentlig ansatte, for eksempel innen helse og utdanning, er redusert.

Cubas økonomi er sårbar. Behovet for utenlandske investeringer stort, men det forhindres av USAs boikott. Eksporten av helsearbeidere og turisme er de største kildene til utenlandsk kapital.

Staten har fordelt jord til kooperativer og bønder, men matproduksjonen forblir lav på grunn av dårlig organisering og små og få insentiver.

Statlig media er fortsatt endimensjonal og forutsigbar. Det er mer offentlig debatt og diskusjon enn tidligere, særlig gjennom sosiale medier, men ingen merkbar økning når det gjelder folkelige deltakelse i beslutningsprosesser eller konsultasjoner.

Norsk Folkehjelps program på Cuba startet i 1994.

Nyheter fra Cuba:

Endringer på Cuba: Mindre stat – mer privat

– Vi ble fortalt fra en dag til en annen at vi var blitt et kooperativ, forteller Jorge.
17.12.2015 | Helle Berggrav Hanssen

Duemannen

I alle år har folk i Sabanilla vært avhengige av duene hans for å kommunisere med utenverdenen. Når noen blir syke og må inn til sykehuse...
16.08.2013 | Torunn Aaslund

Omstiller kooperativet til storfedrift

Kooperativet Camilo Cienfuegos er oppkalt etter en av de aller mest kjente revolusjonsheltene på Cuba. Det ligger midt i Cubas hjerte, li...
16.08.2013 | Tekst og foto: Torunn Aaslund

Fra machismo til myk mann

De ser ut som om de rir mot oss rett ut av en westernfilm, cowboyene fra kooperativet Camilo Cienfuegos i provinsen Holguin på Cuba. Fora...
16.08.2013 | Tekst og foto: Torunn Aaslund

Drømmesamfunnet

– For åtte år siden fikk vi muligheten til å drømme hvordan vårt nabolag skulle se ut i fremtiden og så fikk vi midlene til å oppfylle dr...
16.08.2013 | Torunn Aaslund

Bønder i byen

– Etter krisen på 90-tallet ble det viktig å utvikle det urbane jordbruket på Cuba forteller Dunia Sintra. Hver ledige jordflekk i og run...
15.02.2013 | Torunn Aaslund

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-