Hjem Vårt arbeid Utviklingssamarbeid Hvor vi jobber Ecuador

Ecuador

Ecuador

Norsk Folkehjelp har vært i Ecuador siden 1985. Hovedsamarbeidspartner er urfolksbevegelsen representert ved CONAIE, det største nettverket av urfolksorganisasjoner i landet, og deres regionale organisasjoner. Vi samarbeider også med andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, miljø og naturressursforvaltning og politisk påvirkningsarbeid. Samarbeidet går i hovedsak ut på å styrke organisasjonene slik at de blir bedre rustet til å sikre demokratiske prosesser gjennom politisk skolering og lederutvikling, samt kommunikasjon og informasjonsvirksomhet og deltakelse i politiske prosesser.

President Correa og den politiske bevegelsen Alianza País ble gjenvalgt for en tredje periode i 2013. I årene med Correa (2006-) har staten fått en sterkere rolle og økonomiske og sosiale reformer har gitt positive resultater: økte skatter, bedre velferd og offentlige tjenester, reforhandling av petroleumskontrakter, mer transparent statsforvaltning og reduksjon av utenlandsgjelden. Ecuador er det landet i Latin Amerika som har redusert ulikhet raskest. Rundt 25 % av befolkningen på 15 millioner innbyggere er urfolk.

Spenningene øker

De sosiale organisasjonene var aktivt med i utviklingen av den nye grunnloven (2008). Den ble ratifisert i en folkeavstemning med støtte fra 64 % av befolkningen, til tross for motstand fra media, næringsliv, høyre-partiene og kirken.

Siden har spenningene mellom regjeringen og sosiale organisasjoner, særlig med urfolksbevegelsen, vært tiltagende. Det er lite rom for sosiale organisasjoners politiske deltakelse og muligheter til å bidra i utvikling av nye lover, særlig for naturressursforvaltning. Utsteding av nye oljekonsesjoner i regnskogen har også skapt mye strid. Samtidig er den sosiale bevegelsen svak, splittet og spredt. De største motsetningene er knyttet til om organisasjonene støtter eller opponerer mot regjeringen. Organisasjonene trues med å miste sin legale status dersom de ansees for regjeringskritiske og flere sosiale ledere har blitt etterforsket.

Nyheter fra Ecuador:

Pressemelding: Volden i Ecuador må stoppe

Reformer som rammer de fattige i Ecuador har ført til massemobilisering og demonstrasjoner som blir møtt med vold fra myndighetene. Norsk...
11.10.2019 |

33 000 hjemløse etter jordskjelvet i Ecuador

Det har gått en uke siden det store jordskjelvet rammet seks provinser langs den nordre kysten av Ecuador. Norsk Folkehjelp støtter, blan...
25.04.2016 | Torunn Aaslund

Støtt redningsarbeidet i Ecuador

Situasjonen er dramatisk etter jordskjelvet i Ecuador. Send sms “jordskjelv” til 2160 for å støtte redningsarbeidet med 200 kr, eller set...
19.04.2016 | Julie Offerdal

Kappløp mot tiden i Ecuador

Situasjonen i Ecuador er dramatisk etter jordskjelvet som traff landet i helga. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Comandos de Salvame...
18.04.2016 | Julie Offerdal

Aktivistene inntar ordførersetene

Urfolksaktivister i Ecuador stiller til valg og har vunnet ordførerplassen i flere kommuner i Ecuadors høyland. To av disse har vært lede...
23.02.2015 | Torunn Aaslund

Anmodning om utøvelse av aktivt eierskap i Chevron

Industri Energi og Norsk Folkehjelp oppfordrer til å utøve aktivt eierskap for å påvirke Chevron i selskapets håndtering av konflikten me...
15.05.2014 | Tine Solberg Johansen